Yên Sơn xây dựng gia đình văn hóa gắn với nông thôn mới

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới đã được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Yên Sơn tích cực hưởng ứng. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Liên hoan Tiếng hát gia đình năm 2020

- Tối 27-6, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Hàm Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND huyện Hàm ...