1Công văn số 11/SVHTTDL-QLVH ngày 10/3/2020 về việc tổ chức, quản lý hoạt động quảng cáo “nhãn hiệu Đức Chính - Đồng hồ, kính mắt”
2Thông báo số 113/TB-SVHTTDL ngày 24/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
3Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke: - Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh: KARAOKE HUYỀN HOÀNG - Địa chỉ: Thôn Loa, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
4Thông báo số 04/TB-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
5Thông báo danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2019
6Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện dinh doanh dịch vụ Karaoke - Họ tên: Tạ Văn Man - Địa chỉ: Thôn Thai Bạ, Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
7Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke - Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh: Karaoke Ruby Club - Địa chỉ: Thôn Làng Sinh, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
8Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019
9Thông báo về việc tiếp nhận làm công chức năm 2019
10Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
11Kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2019
12Thông báo cuộc thi sáng tạo ý tưởng, sản phẩm du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2019
13Thông báo về việc tiếp nhận làm công chức, viên chức năm 2018