1Tổ chức quản lý người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
2511/SVHTTDL-QLVH - Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke
3444/SVHTTDL-QLDL - V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch năm 2020
4441/TB-SVHTTDL - Thông báo Kết quả thi và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
5Triển khai các hoạt động hướng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020
6Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
7Phát động cuộc thi Clip quảng bá du lịch Việt Nam
8Thông báo Kết quả thi vòng 2, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
9Danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) dự thi viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
10Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
11Đề cương giới thiệu Luật Thư viện
12Công bố Danh mục 150 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
13Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên
14Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020  
15Tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bậc 2