1. Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục thể thao, du lịch, triển lãm, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
2. Kế hoạch số 21/KH-SVHTTDL ngày 21/02/2020 về việc kế hoạch tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia
3. Công văn số 108/SVHTTDL-QLDL ngày 21/02/2020 về việc đề xuất các nội dung hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang và Sở Du lịch Hà Nội
4. Công văn số 96/SVHTTDL-NSVH ngày 18/02/2020 về việc thực hiện một số nội dung về công tác người cao tuổi năm 2020
5. Công văn số 98/SVHTTDL-QLVH ngày 19/02/2020 về việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm
6. Công văn số 99/SVHTTDL-TCPC ngày 19/02/2020 về việc xây dựng danh mục tài liệu ôn tập sát hạch tiếp nhận viên chức, cán bộ, công chức cấp xã vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện
7. Báo cáo số 21/BC-SVHTTDL ngày 18/02/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra
8. Công văn số 06/SVHTTDL-QLVH ngày 17/02/2020 về việc tổ chức, quản lý hoạt động quảng cáo (công ty TNHH Tiến Đạt Phú Thọ)
9. Báo cáo số 19/BC-SVHTTDL ngày 17/02/2020 về việc báo cáo hoạt động phổ biến phim năm 2019 và tổng kết 3 năm (2017-2019)
10. Công văn số 86/SVHTTDL-QLDL ngày 17/02/2020 về việc báo cáo số liệu thống kê du lịch
11. Công văn số 90/SVHTTDL-VP ngày 17/02/2020 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
12. Công văn số 92/SVHTTDL-VP ngày 17/02/2020 về việc xử lý, vứt bỏ khẩu trang sau khi sử dụng không đúng nơi quy định
13. Công văn số 74/SVHTTDL-QLDL ngày 10/02/2020 về việc cách ly, phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc
14. Công văn số 61/SVHTTDL-TCPC ngày 04/02/2020 về việc báo cáo tiếp nhận hồ sơ thi tuyển viên chức 2019
15. Công văn số 58/SVHTTDL-QLVH ngày 04/02/2020 về việc không đăng ký tham gia hoạt động tại Lễ hội Hoa Ban năm 2020