1. 92/KH-SVHTTDL - Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
2. 91/KH-SVHTTDL - Kế hoạch ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021
3. 94/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá tỉnh Tuyên Quang năm 2020
4. 93/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng cuối năm 2020
5. 90/KH-SVHTTDL - Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2020
6. 89/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức Liên hoan hát Then - đàn Tính tỉnh Tuyên Quang năm 2020
7. 86/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
8. 86/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
9. 85/KH-SVHTTDL - Kế hoạch chi tiết Tổ chức giải Quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang năm 2020
10. 82/KH-SVHTTDL - Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021
11. 84/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tham gia giải Vô địch Cầu lông trẻ toàn quốc năm 2020
12. 83/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tham gia giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ VII, năm 2020 Cúp Động Lực
13. 84/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tham gia giải Vô địch Cầu lông trẻ toàn quốc năm 2020
14. 81/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
15. 74/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)