1. Tờ trình số 28/TTr-SVHTTDL ngày 23/3/2020 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt dự toán thuê sử dụng hệ thống du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang
2. Tờ trình số 37/TTr-SVHTTDL ngày 20/3/2020 về việc xin đầu tư kinh phí thực hiện phục hồi, tu bổ, tôn tạo các khu di tích đặc biệt quan trọng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. Tờ trình số 34/TTr-SVHTTDL ngày 17/3/2020 về việc thẩm định chủ trương sản xuất đĩa DVD “Nghệ thuật diễn xướng dân gian một số dân tộc tỉnh Tuyên Quang”
4. Tờ trình số 32/TTr-SVHTTDL ngày 12/3/2020 về việc xin chủ trương sản xuất chương trình đĩa DVD “Nghệ thuật diễn xướng dân gian một số dân tộc tỉnh Tuyên Quang”
5. Tờ trình số 31/TTr-SVHTTDL ngày 06/3/2020 về việc trình hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang
6. Tờ trình số 28/TTr-SVHTTDL ngày 03/3/2020 về việc đề nghị cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Di sản viên hạng II năm 2020
7. Tờ trình số 27/TTr-SVHTTDL ngày 02/3/2020 về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. Tờ trình số 01/TTr-SVHTTDL ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị đưa di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
9. Tờ trình số 03/TTr- SVHTTDL ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa Hang Núi Bút (Thượng Ấm Sơn Dương)
10. Tờ trình số 04/TTr-SVHTTDL ngày 06/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin đầu tư kinh phí thực hiện Dự án: Phục hôi, tu bổ, tôn tạo Khu di tích ATK Kim Quan (thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào), xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
11. Tờ trình số 02/TTr-SVHTTDL ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa
12. Tờ trình về việc đề nghị công nhận các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13. Tờ trình về việc đề nghị xét tặng Giải thưởng công tác tuyên truyền, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợ II (2018-2020)
14. Tờ trình về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải vô địch và vô địch trẻ Vật Đông Nam Á, tại Thái Lan năm 2019