136. Kế hoạch số 23/KH-SVVHTTDL ngày 03/3/2020 về việc kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
137. Công văn số 135/SVHTTDL-QLDL ngày 28/02/2020 về việc kích cầu khôi phục thị trường hậu dịch Covid-19
138. Báo cáo số 28/BC-SVHTTDL ngày 28/02/2020 về việc báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh, tình hình hoạt động du lịch và giải pháp ứng phó với dịch Covid-19
139. Công văn số 149/SVHTTDL-QLDL ngày 03/3/2020 về việc đề xuất nội dung Kế hoạch thực hiện cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2025
140. Công văn số 134/SVHTTDL-QLVH ngày 28/02/2020 về việc tham gia biểu diễn và giới thiệu văn hóa phi vật thể “Thực hành Then” tại Bộ Ngoại giao
141. Công văn số 148/SVHTTDL-QLVH ngày 03/3/2020 về việc báo cáo nội dung công việc và trình dự thảo kế hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoàn thành trong tháng 3/2020
142. Công văn số 136/SVHTTDL-VP ngày 28/3/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
143. Tờ trình số 28/TTr-SVHTTDL ngày 03/3/2020 về việc đề nghị cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Di sản viên hạng II năm 2020
144. Công văn số 146/SVHTTDL-QLDL ngày 03/3/2020 về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19
145. Công văn số 145/SVHTTDL-QLDL ngày 03/3/2020 về việc đảm bảo an toàn cho người lao động trong thời gian diễn ra dịch Covid-19
146. Tờ trình số 27/TTr-SVHTTDL ngày 02/3/2020 về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
147. Báo cáo số 26/BC-SVHTTDL ngày 27/02/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra
148. Công văn số 129/SVHTTDL-QLVH ngày 26/02/2020 về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
149. Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục thể thao, du lịch, triển lãm, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
150. Kế hoạch số 21/KH-SVHTTDL ngày 21/02/2020 về việc kế hoạch tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia