151. Công văn số 108/SVHTTDL-QLDL ngày 21/02/2020 về việc đề xuất các nội dung hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang và Sở Du lịch Hà Nội
152. Công văn số 96/SVHTTDL-NSVH ngày 18/02/2020 về việc thực hiện một số nội dung về công tác người cao tuổi năm 2020
153. Công văn số 98/SVHTTDL-QLVH ngày 19/02/2020 về việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm
154. Công văn số 99/SVHTTDL-TCPC ngày 19/02/2020 về việc xây dựng danh mục tài liệu ôn tập sát hạch tiếp nhận viên chức, cán bộ, công chức cấp xã vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện
155. Báo cáo số 21/BC-SVHTTDL ngày 18/02/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra
156. Công văn số 06/SVHTTDL-QLVH ngày 17/02/2020 về việc tổ chức, quản lý hoạt động quảng cáo (công ty TNHH Tiến Đạt Phú Thọ)
157. Báo cáo số 19/BC-SVHTTDL ngày 17/02/2020 về việc báo cáo hoạt động phổ biến phim năm 2019 và tổng kết 3 năm (2017-2019)
158. Công văn số 86/SVHTTDL-QLDL ngày 17/02/2020 về việc báo cáo số liệu thống kê du lịch
159. Công văn số 90/SVHTTDL-VP ngày 17/02/2020 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
160. Công văn số 92/SVHTTDL-VP ngày 17/02/2020 về việc xử lý, vứt bỏ khẩu trang sau khi sử dụng không đúng nơi quy định
161. Công văn số 74/SVHTTDL-QLDL ngày 10/02/2020 về việc cách ly, phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc
162. Công văn số 61/SVHTTDL-TCPC ngày 04/02/2020 về việc báo cáo tiếp nhận hồ sơ thi tuyển viên chức 2019
163. Công văn số 58/SVHTTDL-QLVH ngày 04/02/2020 về việc không đăng ký tham gia hoạt động tại Lễ hội Hoa Ban năm 2020
164. Công văn số 55/SVHTTDL-VP ngày 04/02/2020 về việc báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ các thủ tục hành chính
165. Công văn số 57/SVHTTDL-QLVH ngày 04/02/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona