151. Công văn số 136/SVHTTDL-VP ngày 28/3/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
152. Tờ trình số 28/TTr-SVHTTDL ngày 03/3/2020 về việc đề nghị cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Di sản viên hạng II năm 2020
153. Công văn số 146/SVHTTDL-QLDL ngày 03/3/2020 về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19
154. Công văn số 145/SVHTTDL-QLDL ngày 03/3/2020 về việc đảm bảo an toàn cho người lao động trong thời gian diễn ra dịch Covid-19
155. Tờ trình số 27/TTr-SVHTTDL ngày 02/3/2020 về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
156. Báo cáo số 26/BC-SVHTTDL ngày 27/02/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra
157. Công văn số 129/SVHTTDL-QLVH ngày 26/02/2020 về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
158. Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục thể thao, du lịch, triển lãm, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
159. Kế hoạch số 21/KH-SVHTTDL ngày 21/02/2020 về việc kế hoạch tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia
160. Công văn số 108/SVHTTDL-QLDL ngày 21/02/2020 về việc đề xuất các nội dung hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang và Sở Du lịch Hà Nội
161. Công văn số 96/SVHTTDL-NSVH ngày 18/02/2020 về việc thực hiện một số nội dung về công tác người cao tuổi năm 2020
162. Công văn số 98/SVHTTDL-QLVH ngày 19/02/2020 về việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm
163. Công văn số 99/SVHTTDL-TCPC ngày 19/02/2020 về việc xây dựng danh mục tài liệu ôn tập sát hạch tiếp nhận viên chức, cán bộ, công chức cấp xã vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện
164. Báo cáo số 21/BC-SVHTTDL ngày 18/02/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra
165. Công văn số 06/SVHTTDL-QLVH ngày 17/02/2020 về việc tổ chức, quản lý hoạt động quảng cáo (công ty TNHH Tiến Đạt Phú Thọ)