Lâm Bình giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày

  • Người dân tộc Tày huyện Lâm Bình tham gia môn đánh yến tại Lễ hội Lồng tông, Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình năm 2019.

  • Một tiết mục văn nghệ của dân tộc Tày tại Liên hoan Đàn, hát dân ca huyện Lâm Bình năm 2018.

  • Nghề dệt của dân tộc Tày huyện Lâm Bình vẫn được gìn giư.

  • Cơ sở du lịch Homestay Anh Thế, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can.

Thư viện ảnh khác