1Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 1 chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021
2Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ
3Thông báo khẩn số 3 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ
4Thông báo Về việc thi tuyển viên chức (vòng 1), kỳ tuyển dụng viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
5Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021
689/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021
7Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
8Thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2021
9Thông báo kết quả xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020
10Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và thí sinh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển dụng viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
11Điều lệ Giải Bóng đá tỉnh Tuyên Quang năm 2021
12Về việc thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang và triển khai thực hiện tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích
13Hướng dẫn Tạm thời thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19” trong hoạt động VHTT&DL trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14Điều lệ Giải Quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang năm 2021
15Về việc phối hợp tổ chức vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về người chiến sĩ Công an nhân dân nơi tuyến đầu chống dịch