1Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 2021
2THÔNG BÁO cuộc thi ảnh, video clip du lịch Lai Châu năm 2020  
3THÔNG BÁO Tổ chức Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận
4Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Giang” năm 2020
5Ngày 14-10 khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII
6Cuộc thi Video clip giới thiệu du lịch Bến Tre
72716/UBND-KGVX - V/v dừng không tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020
8Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
9Đề cương giới thiệu Bộ Luật Lao động năm 2019
10Thông báo phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Hà nam
11Thông báo danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2020
12Tổ chức quản lý người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
13511/SVHTTDL-QLVH - Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke
14444/SVHTTDL-QLDL - V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch năm 2020
15441/TB-SVHTTDL - Thông báo Kết quả thi và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019