1Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc và kịch bản sân khấu về đề tài phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2225/QĐ-SVHTTDL - Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke
3762/SVHTTDL-QLTDTT - V/v giới thiệu địa chỉ truy cập hướng dẫn tập luyện các bài tập thể dục thể thao
4770/SVHTTDL-QLVH - V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam
5780/ĐL-SVHTTDL - Điều lệ giải bơi thiếu niên hưởng ứng chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Tuyên Quang năm 2021
6Thư kêu gọi tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19 của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
7Kế hoạch Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh
8Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về câu chuyện Du lịch “Quảng Trị trong tôi” năm 2021
9Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)” (nhờ các đ/c đổi lại giúp văn bản này do có sự thay đổi về Thể lệ cuộc thi, các đơn vị tham gia theo Thể lệ số 02-TL/BTCCT ngày 30/8/2021, hủy Thể lệ số 01-TL/BTCCT ngày 27/8/2021)
10V/v thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua dịch vụ bưu chính công ích
11Quyết định về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
12Phát động, triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá giai đoạn 2021-2025
13Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Thử thách làm tuyên truyền viên dân số” trên nền tảng TikTok
14Danh sách Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10  
15Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19