1Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX năm 2022
2Thể lệ Cuộc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” năm 2022
3Hãng phim Sao Việt tuyển chọn, đào tạo cấp tốc diễn viên phim truyền hình tại Tuyên Quang
410/GP-SVHTTDL - Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Royal (Công ty TNHH 1 TV Hòa Thu, số 33 đường Trần Phú, tổ 8 phường Tân Quang, TP.TQ)
5Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022
6Thông báo Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang sau khi thực hiện kiện toàn, sắp xếp
7Thể lệ Cuộc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” năm 2022
8Triển khai tờ gấp tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về thi hành án dân sự
9Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” năm 2022
10Kế hoạch phối hợp Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” năm 2022
11Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
12Thông báo Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc (lần thứ 21 năm 2022 tại Lại Châu)
13 Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” năm 2022  
14Triển khai cuộc thi trực tuyến “nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
15Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật chủ đề “Xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người văn hoá Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”