1THÔNG BÁO cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần thứ II năm 2021
2THÔNG BÁO về việc tổ chức khóa “Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch tại điểm” tháng 4 năm 2021 tại tỉnh Kiên Giang.
3Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 2021
4THÔNG BÁO cuộc thi ảnh, video clip du lịch Lai Châu năm 2020  
5THÔNG BÁO Tổ chức Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận
6Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Giang” năm 2020
7Ngày 14-10 khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII
8Cuộc thi Video clip giới thiệu du lịch Bến Tre
92716/UBND-KGVX - V/v dừng không tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020
10Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
11Đề cương giới thiệu Bộ Luật Lao động năm 2019
12Thông báo phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Hà nam
13Thông báo danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2020
14Tổ chức quản lý người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
15511/SVHTTDL-QLVH - Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke