Tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí

Ngày 9/12/2022, tại Hà Nội, Cục Báo chí chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và các đơn vị liên quan tổ chức Khóa tập huấn Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí cho 70 học viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương tại Hà Nội và một số cơ quan báo chí địa phương khu vực lân cận Hà Nội.

Phát triển nhân lực số

Nhân lực số là lực lượng lao động có trình độ, làm chủ các thiết bị công nghệ số, có nhiệm vụ hiện thực hóa các yêu cầu về chuyển đổi số trong mọi ...

Hấp dẫn giải quần vợt các câu lạc bộ

Trong 3 ngày, từ 19 đến 21 - 5, tại sân quần vợt Minh Thanh, phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) đã diễn ra Giải quần vợt các câu lạc bộ trong tỉnh. Dù ...