Cơ hội quảng bá tiềm năng du lịch các địa phương

Chưa năm nào việc hưởng ứng Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lại được các huyện triển khai thực hiện tích cực như năm nay. Với những hoạt động và việc làm thiết thực, các địa phương đã góp phần quảng bá, giới thiệu với nhân dân trong cả nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang.

Hẹn ngày trở lại

Giữa những ngày đẹp nhất của mùa thu, du khách bốn phương trở lại xứ Tuyên để hòa mình vào không khí của một lễ hội “có một không hai” trên thế giới. ...