Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ngày 06/6/2022 Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch họp triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Họp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trao đổi thông tin, đề xuất giải pháp nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành, cụ thể như: Xây dựng Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng  đến năm 2030; hoàn thiện nâng cấp cổng Du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang; xây dựng phần mềm Quản lý vận động viên các đội thể thao; xây dựng kho dữ liệu và nền tảng phần mềm chuyên ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch dùng chung cho toàn tỉnh…

Đồng chí Âu Thị Mai, Giám đốc Sở, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nêu những kết quả đã đạt được và tồn tại hạn chế trong hoạt động chuyển đổi số của Sở, đồng chí đã chỉ đạo Trưởng các phòng chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về sự quan trọng của chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị cũng như toàn xã hội.

CV.

 

Tin cùng chuyên mục