ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG

Nhằm giải quyết những vấn đề mới mà cách mạng đặt ra, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương được triệu tập. Đại hội họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 11 đến ngày 19/02/1951.

DI TÍCH ĐÌNH TÂN TRÀO

Sáng ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội chính thức khai mạc tại đình Tân Trào. Đình Tân Trào nằm ở phía tây thôn Tân Lập, xã Tân Trào (thôn ...

DI TÍCH LÁN NÀ NƯA (NÀ LỪA)

Để đảm bảo bí mật và thuận tiện cho công việc, chừng một tuần sau khi đến Tân Trào lãnh tụ Hồ Chí Minh và các cán bộ địa phương đã đi tìm địa điểm để ...

Kế hoạch phối hợp Tổ chức Cuộc thi

Ngày 19-5, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Tìm ...