Phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch sinh thái

Tuyên Quang được biết đến là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ, giao thoa những sắc thái văn hóa của các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc

Tuyên Quang được biết đến là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ, giao thoa những sắc thái văn hóa của các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc. Đây là nơi có trên 22 dân tộc anh em sinh sống, với những lễ hội truyền thống đặc sắc, truyền thuyết, làn điệu dân ca trữ tình say đắm lòng người, những cảnh đẹp nên thơ do thiên nhiên ban tặng và gần 600 di tích, cụm di tích lịch sử - văn hóa, Tuyên Quang có thể coi là một bảo tàng cách mạng, một điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa.

Đình Tân Trào, nơi họp Quốc dân Đại hội.

Với vị trí chiến lược quan trọng, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hoà", thời kỳ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm Thủ đô Khu giải phóng, nơi diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc: Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền; Quốc dân Đại hội Tân Trào (họp ngày 16, 17/8/1945 tại ngôi đình làng Kim Long - nay là làng Tân Lập, xã Tân Trào) thể hiện quyết tâm hưởng ứng chủ trương Tổng khởi nghĩa dành chính quyền trong cả nước, thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh; quyết định Quốc kỳ, Quốc ca..., làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám với thắng lợi vẻ vang, mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam đó là giành lại độc lập tự do cho dân tộc, lập nên nước Việt Nam mới, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lịch sử đã giao Tuyên Quang sứ mệnh là trung tâm Thủ đô kháng chiến, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và 65 bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương (trong đó có 13/14 bộ và cơ quan ngang bộ) đặt trụ sở làm việc, lãnh đạo toàn dân kháng chiến, kiến quốc. Với vị thế trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến, nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nơi khởi nguồn những tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu để đưa cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang trải rộng trên địa bàn 11 xã, bao gồm: Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên, Lương Thiện (huyện Sơn Dương); Kim Quan, Trung Sơn, Hùng Lợi, Trung Minh, Đạo Viện, Công Đa (huyện Yên Sơn), với 138 di tích, cụm di tích, trong đó: 18 di tích, cụm di tích đã được Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia; 30 di tích, cụm di tích được Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cấp bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Là “Thủ đô Khu giải phóng”, “Trung tâm Thủ đô Kháng chiến” nơi có những di tÝch lịch sử quan trọng như: lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, đình Hồng Thái, lán Hang Bòng, Đồng Man - Lũng Tẩu, Khấu Lấu, Vực Hồ, Thác Rẫng Lập Binh, ATK Kim Quan... Nơi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ở, làm việc trong suốt hai thời kỳ cách mạng và kháng chiến, ®Êu tranh giành lại độc lập, tự do, hoà bình cho dân tộc Việt Nam. Khu di tích lịch sử Tân Trào đã đi vào lịch sử, là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.


Lán Nà Nưa (còn gọi là lán Nà Lừa), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ cuối tháng 5/1945 đến ngày 22/8/1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.   Ảnh: VIỆT HÙNG

Ngoài các di tích lịch sử, Tân Trào còn là mảnh đất giàu tiềm năng du lịch văn hoá và sinh thái như: Làng văn hoá dân tộc Tày (Tân Lập, xã Tân Trào), chợ văn hoá Nà Ho, xã Trung Sơn; khu sinh thái Lũng Tẩu, xã Tân Trào; hang đá Yên Thượng, xã Trung Yên; Thác Dẫng, thôn Lập Binh, xã Bình Yên... là điểm đến hấp dẫn của du khách. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử gắn với phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt quy hoạch tổng thể Khu du lich lịch sử, văn hoá và sinh thái Quốc gia Tân Trào. Mục tiêu quy hoạch Khu du lịch lịch sử, văn hoá và sinh thái quốc gia Tân Trào theo lộ trình cấp Quốc gia, phù hợp với tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, nhằm phát triển du lịch, bảo đảm tính bền vững, gắn kết chặt chẽ với việc phục hồi, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa; giữ gìn cảnh quan môi trường, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái đặc thù; thực hiện xã hội hóa đầu tư du lịch, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc trong khu du lịch. 

Bên cạnh việc triển khai các quy hoạch, tỉnh cũng đã tập trung làm tốt công tác phục hồi, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá và sinh thái gắn liền với việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích, đồng thời khai thác lợi thế, tiềm năng này để phát triển mạnh ngành kinh tế du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đến nay, các di tích lịch sử quan trọng, các điểm di tích của các bộ, ban, ngành Trung ương đã và đang được đầu tư tôn tạo. Thời gian tới, tỉnh cùng các bộ, ngành Trung ương tập trung đầu tư xây dựng Nhà Tưởng niệm Bác Hồ, nhà đón tiếp khách, khu lâm viên, làng văn hóa dân tộc... để nơi đây trở thành điểm đến thu hút hấp dẫn trong hành trình trở về với quê hương cách mạng. 

Mặc dù điều kiện về nguồn lực, kinh phí còn hạn chế nhưng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giao cho phối hợp với các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương làm tốt công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch như: Phối hợp với một số Bảo tàng lớn tổ chức nhiều đợt triển lãm với nhiều chủ đề gắn với các sự kiện chính trị tại khu di tích Tân Trào; in và phát hành tờ gấp; dựng biển chỉ dẫn, sơ đồ, panô có nội dung tuyên truyền, giới thiệu khu di tích; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và nhiều nhà xuất bản, nhiều tờ báo có uy tín đăng tải nội dung, giới thiệu hình ảnh về Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào tới đồng bào cả nước. 

Với tiềm năng du lịch phong phú, là cái nôi cách mạng với nhiều di tích lịch sử - văn hoá, cảnh quan thiên nhiên "sơn thủy hưu tình" cùng với bản sắc văn hoá dân tộc đặc sắc, đa dạng đang phát huy những tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế, phát triển du lịch ở Tân Trào. Việc khai thác các giá trị văn hoá, lịch sử tiếp tục có hiệu quả đạt được những mục tiêu: Giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc và lòng tự hào dân tộc, yêu quê hương, đất nước; giới thiệu với khách du lịch trong và ngoài nước về lịch sử của hào hùng dân tộc và của địa phương. Đến nay, khu du lịch lịch sử văn hoá và sinh thái Tân Trào đã trở thành khu du lịch trọng điểm của cả nước, là nơi giáo dục truyền thống lịch sử, là “địa chỉ đỏ” trên hành trình tham quan của du khách trong nước và quốc tế.

Kim Linh

Tin cùng chuyên mục