Thành lập Ban quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1404/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Khách du lịch tham quan tại đình Tân Trào, Khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào.

 

Ban quản lý các khu du lịch tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang, Ban quản lý Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm trực thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Ban quản lý các khu du lịch tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng phát triển du lịch và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý, thực hiện điều chỉnh nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, trang thiết bị của các ban quản lý khi tiến hành hợp nhất. Quyết định có hiệu lực từ ngày 17-10-2019.

Theo Báo Tuyên Quang online.

Tin cùng chuyên mục