Gia tăng bạo lực gia đình trong mùa dịch Covid-19

Hòa bình không đơn giản chỉ là không có chiến tranh. Nhiều thành viên sống trong những khu vực bị phong tỏa, cách ly vì #COVID19 đang phải đối mặt với bạo lực, ở ngay nơi mà lẽ ra phải là nơi an toàn nhất: trong chính ngôi nhà của họ.

Thực hiện thí điểm

Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2019.