Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Sáng 24-11, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ...

Hướng tới Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Hội nghị Văn hóa toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 24/11/2021 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. ...