48 đồng chí trúng cử vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới; thảo luận tham gia góp ý vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới.
Video không hợp lệ

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI đã trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; báo cáo phương án nhân sự và đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị.

Theo đó, về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 49 đồng chí, giảm 2 đồng chí so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Về nhân sự, do chưa chẩn bị được nhân sự theo cơ cấu cán bộ trẻ là người đứng đầu sở, ngành, Ban chấp hành đã thống nhất để trình đại hội bầu 48 đồng chí, khuyết 1 đồng chí.

Danh sách nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI giới thiệu bầu là 54 đồng chí. Trong đó, nữ 26 đồng chí; tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 5 đồng chí; dân tộc thiểu số 22 đồng chí; số dư nhân sự là 12,5%, đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

Cơ cấu các đồng chí trong BCH khóa mới gồm: Khối Đảng 12 đồng chí, khối chính quyền, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh 7 đồng chí; Khối MTTQ các đoàn thể cấp tỉnh 5 đồng chí; Khối sở, ban, ngành cấp tỉnh 14 đồng chí, Khối lực lượng vũ trang 3 đồng chí, khối cơ quan tư pháp 1 đồng chí chiếm, khối các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 7 đồng chí.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với số phiếu tín nhiệm cao, 48 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới.

Tại Đại hội, căn cứ vào kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, các đại biểu đã tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, Đại hội đã được nghe tham luận của các đồng chí: Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham luận về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên tham luận về các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham luận về các giải pháp phát huy tiềm năng, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Việt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tham luận các giải pháp thúc đẩy phát triển lâm nghiệp, đưa Tuyên Quang trở thành một trong những tỉnh điển hình về phát triển lâm nghiệp bền vững.

Kết thúc phiên họp buổi chiều, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất để thực hiện các nội dung bầu cử theo quy chế.    

Ngày mai (15-10), Đại hội tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc, Báo Tuyên Quang tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo.

Theo Tuyên Quang online.

Tin cùng chuyên mục