Đồng chí Âu Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Ngày hội đoàn kết tại tổ 18, Phường Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang.

Sáng ngày 15-11, đồng chí Âu Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Tổ 18, phường Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang.

Khu dân cư Tổ 18, phường Đội Cấn có 183 hộ gia đình với 657 nhân khẩu, trong đó có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống, dân tộc kinh chiếm 97%. Trong năm qua, bà con khu dân cư Tổ 18 đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả đáng trân trọng. Đã làm tốt công tác vận động nhân dân xây dựng kinh tế gia đình; trong tổ có nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi (có trên  98% số hộ gia đình có mức sống khá giả); số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ cao (năm 2020 dự kiến đạt 95,1%); tích cực đóng góp xây dựng cơ cở hạ tầng trong Tổ (đã làm được 2 sân cầu lông, 2 sân bóng chuyền hơi, thành lập được Câu lạc bộ bóng chuyền hơi với trên 30 hội viên, thành lập mô hình tự quản ở khu dân cư). Công tác chăm lo giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, xây dựng và củng cố an ninh quốc phòng...

Tiết mục Văn nghệ chào mừng Ngày hội đoàn kết tại tổ 18, Phường Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang.

Phát biểu với bà con khu dân cư Tổ 18, đồng chí Âu Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã biểu dương, đánh giá cáo kết quả mà Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và nhân dân Tổ 18, phường Đội Cấn đã đạt được. Trong thời gian tới Khu dân cư Tổ 18 tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Cùng với đó có nhiều việc làm cụ thể hơn để bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp, nhất là làm tốt việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải. Quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, giáo dục, phát triển nguồn lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, thường xuyên chăm lo đến các hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, mỗi gia đình, mỗi người dân đều có đóng góp nhiều hơn trong xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp trong gia đình, trong tổ; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, dòng họ và gia đình mình; phòng chống tệ nạn xã hội để gia đình và Tổ luôn yên bình, vui tươi, hạnh phúc.

Nhân dịp này đồng chí thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lẵng hoa và quà tặng khu dân cư Tổ 18, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang.

PV.

Tin cùng chuyên mục