Đồng chí Âu Thị Mai, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), ngày 15-11, đồng chí Âu Thị Mai, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Trong năm qua, bà con nhân dân thôn Đồng Đon đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm, nhân dân trong thôn tích cực đóng góp xây dựng cơ cở hạ tầng, chỉnh trang nhà ở, giữ gìn vệ sinh môi trường…

Đồng chí Âu Thị Mai Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao quà của tỉnh tặng nhân dân thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, đồng chí Âu Thị Mai bày tỏ niềm vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà thôn đã đạt được, đồng thời mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung các nguồn lực xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí giảm nghèo, xoá nhà tạm, nhà dột nát… để nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19 trước diễn biến phức tạp hiện nay. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Sơn Dương, xã Minh Thanh thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để thôn Đồng Đon phát triển toàn diện về mọi mặt, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

TM

Tin cùng chuyên mục