Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sáng 24-12, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Video không hợp lệ

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Việt Hòa

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Sơn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố.


Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thành Công

Các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Công

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã dân chủ thảo luận, xem xét và quyết định thông qua báo cáo của UBND tỉnh về phương án điều hành cân đối ngân sách địa phương năm 2020 và 9 nghị quyết gồm: Thông qua chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021; phê duyệt Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021; bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đi các khu di tích Bộ Tài chính và các bộ ngành tại xã Tú Thịnh và xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Đại biểu Đàm Thị Vân Anh, tổ đại biểu Sơn Dương phát biểu tại kỳ họp.
Ảnh: Ngọc Hưng

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề này có tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh và các ngành chức năng cần sớm có kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền phổ biến các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này đến cử tri và nhân dân; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện kiến nghị giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nêu cao trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu nhân dân để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện hiệu quả.

Theo Tuyên Quang online.

Tin cùng chuyên mục