Ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động

Ngày 12-10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức trực tuyến Lễ ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo buổi lễ.

Tại điểm cầu Tuyên Quang, dự lễ ký kết có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đánh giá lại những kết quả thực hiện Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2016-2021. Hai bên đã phối hợp thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong công tác triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng kết khen thưởng các lĩnh vực về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công chức, viên chức, công nhân lao động từng bước được quan tâm, đầu tư. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, ứng xử thân thiện, môi trường làm việc văn minh, lịch sự trong công chức, viên chức, công nhân lao động dần được cải thiện. Nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa được hình thành.

Thảo luận tại buổi lễ, các đại biểu đã cho ý kiến nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp; xây dựng thiết chế văn hóa; cơ chế chính sách ưu đãi cho công chức, viên chức, công nhân lao động khi tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chính sách hỗ trợ người lao động; khuyến khích doanh nghiệp tạo điều kiện về thời gian, nguồn lực để công nhân lao động thụ hưởng các giá trị văn hóa; hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh ảnh bởi dịch bệnh Covid-19…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện phối hợp giữa hai đơn vị trong việc chăm lo đời sống, văn hóa, tinh thần cho công chức, viên chức, công nhân lao động. Đồng chí nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến phát triển đất nước, tác động lớn đến đời sống của người lao động. Do vậy, trước mắt phải có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để công nhân lao động trở lại làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp; về lâu dài phải nghiên cứu một cách tổng thể để đầu tư các thiết chế văn hóa, việc đầu tư thiết chế văn hóa có tính chất bắt buộc được nhà nước quy định khi đầu tư các khu công nghiệp. Đồng chí tin tưởng việc làm tốt nội dung chương trình phối hợp giữa hai cơ quan sẽ lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển văn hóa.

Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai bên thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về xây dựng nếp sống văn minh; tổ chức hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của công chức, viên chức, công nhân lao động; từng bước xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp" trong các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua về văn hóa, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Theo Báo Tuyên Quang.

Ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động (baotuyenquang.com.vn)

Tin cùng chuyên mục