Kế hoạch tổ chức Cuộc thi

Ban tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO và Lễ Hội Thành Tuyên năm 2022 ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Người đẹp Xứ Tuyên" năm 2022 (Có Thể lệ và mẫu đơn đăng ký kèm theo)

Link tải mẫu đơn đăng ký cuộc thi:

https://docs.google.com/document/d/1WgSdbofQQQiZGbKevUuV3D77ymz_MgV5/edit?usp=sharing&ouid=118213766555236391614&rtpof=true&sd=true

Tin cùng chuyên mục