Triển lãm tranh cổ động “Bác Hồ với Tuyên Quang”

Ngày 28-3, tại hai bên đường vào Quảng trường Tân Trào (Sơn Dương), Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức triển lãm tranh cổ động với chủ đề “Bác Hồ với Tuyên Quang”.

Triển lãm tranh cổ động diễn ra từ ngày 28-3 đến 10-4, gồm 80 bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến. Những bức tranh cổ động đen trắng giúp khách tham quan hiểu được thân thế, sự nghiệp, những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Người đối với đồng bào các dân tộc Tuyên Quang.

 

Du khách đến tham quan tranh cổ động “Bác Hồ với Tuyên Quang” tại hai bên đường vào Quảng trường Tân Trào (Sơn Dương).

Triển lãm tranh cổ động “Bác Hồ với Tuyên Quang” góp phần giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, củng cố niềm tin và tình cảm của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đối với Đảng, với Bác Hồ. Đồng thời, khơi dậy sức sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.   

Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến, nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang, bản sắc văn hóa truyền thống, các sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh, trong huyện đến du khách thập phương. Từ đó, góp phần phát triển du lịch của huyện và tỉnh.

Theo Báo Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục