Việt Nam có một mạng lưới thư viện tư nhân, thư viện cơ sở rộng khắp cả nước

Hiện nay, Việt Nam đã hình thành một mạng lưới thư viện tư nhân, thư viện cơ sở rộng khắp cả nước. Theo thống kê, số lượng thư viện tư nhân 102 thư viện; thư viện cấp cơ sở là hơn 20.000, nhờ đó người dân ở địa phương có điều kiện đến đọc sách báo tại địa bàn.


Ảnh minh họa.

Thư viện tư nhân, thư viện cơ sở đã trở thành một thiết chế văn hóa quen thuộc với người dân tại nhiều địa phương, góp phần không nhỏ vào việc triển khai thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

Tại một số thư viện tư nhân và thư viện cơ sở, các thư viện không chỉ đơn thuần phục vụ đọc sách báo mà còn trang bị cho người đọc, đặc biệt là các em kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, thân ái, biết yêu thương chia sẻ. Nhiều thư viện cơ sở đã là cánh tay nối dài của chính quyền xã phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân

Đặc biệt, số lượng các thư viện có áp dụng công nghệ thông tin đã lên tới 0.026%, người dân đã có điều kiện tiếp cận với máy tính và internet tại thư viện. Đã có gần 20% số thư viện xã được trang bị máy tính. Tỷ lệ này tuy chưa cao nhưng cũng là bước phát triển vượt bậc so với trước năm 2009.

Nhờ có Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam" do Quỹ Bill&Melinda Gates – Hoa Kỳ tài trợ, 500 thư viện cấp xã đã được đầu tư hệ thống máy tính kết nối internet để phục vụ người dân, bạn đọc đến truy cập, tìm kiếm thông tin, mang lại sự đổi mới lớn cho hoạt động thư viện ở cơ sở và rút ngắn khoảng cách thông tin cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Nhiều thư viện tư nhân tại các địa phương đã trở thành điểm luân chuyển sách của thư viện tỉnh, thư viện huyện, và thực sự cầu nối giữa thư viện công cộng với bạn đọc ở cơ sở. Tiêu biểu, thư viện của ông Bùi Đình Thăng phục vụ hơn 44.000 lượt độc giả /năm (bao gồm đọc tại thư viện và mượn về). Thư viện Vũ Gia đã phục vụ được gần 10.000 lượt bạn đọc.

Nhìn chung, Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện/phòng đọc sách cơ sở đã có đóng góp vào sự phát triển văn hóa đọc, phục vụ việc học tập nghiên cứu của nhân dân địa phương và khách tham quan du lịch, góp phần nâng cao dân trí.

Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Tin cùng chuyên mục