Kiến Thức - Chia Sẻ

Bản kiểm điểm cá nhân: Tổng quan và các loại bản kiểm điểm

3/5 - (5 bình chọn)

Bản kiểm điểm cá nhân là một tài liệu tổng kết về những sai sót và lỗi lầm mà chúng ta đã mắc phải, nhằm tìm ra những bài học kinh nghiệm và cải thiện bản thân trong thời gian tới. Đây là một loại văn bản người viết sử dụng để tự đánh giá lại hành vi, kết quả công tác và học tập của bản thân trong một khoảng thời gian nhất định. Bản kiểm điểm thường được viết khi cá nhân vi phạm nội quy, quy định tại nơi học tập hoặc làm việc, hoặc được viết khi kết thúc một năm học hoặc nhiệm kỳ công tác.

Mục đích chính của bản kiểm điểm cá nhân là giúp người viết nhìn nhận những ưu điểm và nhược điểm của mình, từ đó rút ra kinh nghiệm và cải thiện bản thân. Bản kiểm điểm còn giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa cá nhân và tổ chức. Hiện nay có nhiều loại bản kiểm điểm khác nhau tùy thuộc vào đối tượng và mục đích sử dụng.

Các loại bản kiểm điểm phổ biến

Bản tự kiểm điểm

Bản tự kiểm điểm dành cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, đảng viên và được viết khi kết thúc một thời gian hoặc quá trình rèn luyện, công tác. Mục đích của bản tự kiểm điểm là đánh giá và tổng kết kết quả đạt được của bản thân, cùng với những ưu điểm và khuyết điểm trong một năm học tập, công tác hoặc làm việc. Theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP, các cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng sẽ không thực hiện đánh giá chất lượng. Tuy nhiên, họ vẫn cần thực hiện kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp có thai và nghỉ theo chế độ.

Bản kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm điểm cá nhân dành cho giáo viên, công chức, học sinh, sinh viên khi cần kiểm điểm và trình bày khuyết điểm hoặc lỗi của cá nhân trong một sự việc nào đó. Mục đích của bản kiểm điểm này là tự đánh giá mức độ phạm lỗi của mình, cung cấp cơ sở đánh giá hình thức kỷ luật và đánh giá nhân viên. Bản kiểm điểm cá nhân thường được thực hiện vào cuối năm trước khi tổng kết năm học hoặc đánh giá nhân viên.

Bản tự kiểm điểm Đảng viên

Bản tự kiểm điểm Đảng viên dành cho Đảng viên khi kết thúc một năm hoặc một nhiệm kỳ để tổng kết quá trình tu dưỡng, rèn luyện và công tác. Động viên chia sẻ Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định rõ ràng về việc đảng viên phải tự kiểm điểm phê bình, tự phê bình, đánh giá chất lượng hàng năm. Mục đích của bản tự kiểm điểm Đảng viên là để từng cá nhân có thể tự soi và tự sửa mình, từ đó phát huy ưu điểm và hạn chế khuyết điểm trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ.

Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân

Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân có thể khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng và hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên, một bản kiểm điểm cơ bản thường bao gồm các nội dung sau:

 1. Quốc hiệu: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” và tiêu ngữ: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”
 2. Tiêu đề văn bản: Bản kiểm điểm
 3. Địa chỉ gửi: Cần nêu rõ người nhận bản kiểm điểm, bao gồm tên và chức vụ của họ
 4. Thông tin cá nhân của người viết kiểm điểm:
  • Họ tên, lớp học, trường học, năm học (nếu là học sinh)
  • Họ tên, ngày/tháng/năm sinh, chức vụ và đơn vị công tác (nếu là người lao động)
 5. Nội dung kiểm điểm: Người viết trình bày rõ ràng và trung thực về những hành vi, kết quả công tác, học tập của mình trong khoảng thời gian được quy định. Người viết nêu ra những ưu điểm và khuyết điểm, thừa nhận lỗi sai và cam kết sửa chữa, đề xuất các giải pháp cải thiện bản thân. Hoặc người viết có thể trả lời những câu hỏi sau để viết bản kiểm điểm:
  • Trình bày sự việc đã xảy ra, xác định mình có liên quan đến sự việc đó không?
  • Nguyên nhân hoặc lý do xảy ra sự việc?
  • Hậu quả của hành vi sai phạm?
  • Tự nhận hình thức kỷ luật nào?
  • Lời hứa không tái phạm hành vi đó?
 6. Thời gian và địa điểm viết bản kiểm điểm
 7. Chữ ký của người viết bản tự kiểm điểm

Bản kiểm điểm sau đó được gửi lên bộ phận có thẩm quyền để xem xét và giải quyết.

Mẫu bản kiểm điểm

Mẫu 1
Mẫu 2
Mẫu 3

Kết luận

Bản kiểm điểm cá nhân là một công cụ hữu ích giúp cá nhân nhìn nhận từ những lỗi lầm và trở thành người tốt hơn. Nó cũng giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa cá nhân và tổ chức. Hy vọng thông qua việc tổng quan về bản kiểm điểm cá nhân và các loại bản kiểm điểm phổ biến, bạn có thể hiểu rõ hơn về quy trình và tầm quan trọng của việc tự kiểm điểm cá nhân.