Du Lịch

Chiêm hóa tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng

Xếp hạng bài viết
Ngày 19 – 9, UBND huyện Chiêm Hóa phối hợp với Khoa văn hóa du lịch, trường Đại học Tân Trào tổ chức tập huấn trực tuyến nghiệp vụ du lịch cộng đồng năm 2021 cho 34 học viên là công chức Văn hóa – Xã hội, chủ hộ làm du lịch Homestay các xã Tân An, Kim Bình, Hùng Mỹ và Trung Hà.

Các học viên thực hành chế biến ẩm thực tại Homestay Tát Củm, thôn Bản Ba 1, xã Trung Hà.

Các học viên được truyền đạt một số kiến thức tổng quan về du lịch cộng đồng, như: Nội dung, quy trình và cơ cấu quản lý du lịch cộng đồng; tổ chức các loại hình du lịch và thu phí; hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách du lịch…

Qua tập huấn, nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cho các hộ gia đình đang làm du lịch cộng đồng xây dựng thương hiệu, hình ảnh và nâng cao chất lượng phục vụ du lịch. Từ đó, góp phần đẩy mạnh phát triển mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện.
Ngay sau buổi tập huấn, các học viên đã được thực hành kỹ năng chế biến món ăn tại Homestay Tát Củm, thôn Bản Ba 1, xã Trung Hà.

Theo Báo Tuyên Quang.

Chiêm Hóa tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng (baotuyenquang.com.vn)