Thông tin

Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến

Xếp hạng bài viết

Tối 31-3, tại Quảng trường Tân Trào (Sơn Dương), tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến.

Lãnh đạo Trung ương, các tỉnh bạn, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại biểu các tỉnh bạn: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh dự buổi lễ.

Đại biểu của tỉnh có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh.

Chương trình Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến được truyền hình trực tiếp trên Báo Tuyên Quang online, Fanpage Báo Tuyên Quang online, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm nêu rõ, cách đây 75 năm, toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trở lại Tân Trào, Tuyên Quang để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Ngày 02/4/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương. Đây là nơi ở, làm việc đầu tiên khi Người trở lại chiến khu Tân Trào để cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến. Lịch sử giao phó cho Tuyên Quang sứ mệnh là Thủ đô Kháng chiến, căn cứ địa quan trọng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và các cơ quan Trung ương, lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Tại Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Người đã chủ trì các đại hội, hội nghị quan trọng bàn về việc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, củng cố chính quyền, quân đội; về tổ chức thực tiễn chiến đấu; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, hình thành Mặt trận đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương… Người đã theo dõi sát sao tình hình chiến sự, chỉ đạo quân dân ta thực hiện thắng lợi các chiến dịch trên khắp các chiến trường; đập tan các cuộc tấn công của thực dân Pháp lên căn cứ Việt Bắc. Bác Hồ đã ở và làm việc tại Tuyên Quang gần 6 năm, với trên 20 địa điểm khác nhau, cũng tại nơi đây, Người đã hoàn thành các tác phẩm nổi tiếng như “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”, “Dân vận”… Những tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân đưa cuộc kháng chiến, kiến quốc đến thắng lợi.

Suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, Tuyên Quang cùng các tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc đã làm tròn nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Tuyên Quang, là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong việc gìn giữ, phát huy giá trị khu di tích trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, ý chí, khát vọng đổi mới và phát triển trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tuyên Quang vinh dự, tự hào có Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, nơi gìn giữ di tích lịch sử cách mạng quan trọng bậc nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Với lợi thế ấy, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang phải thực hiện tốt việc gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị to lớn của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, để nơi đây không chỉ là một “địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh mà còn phải trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng hàng đầu của vùng trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Đồng chí đề nghị các bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ xây dựng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào với quy mô xứng tầm địa danh Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, góp phần lưu giữ lịch sử, truyền thống cách mạng và thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương, để Tuyên Quang vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế, Tuyên Quang phải quan tâm chăm lo bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của các dân tộc; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; coi trọng phát triển giáo dục – đào tạo; đầu tư nâng cao năng lực mạng lưới y tế, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội… Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín, quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số… Với truyền thống cách mạng kiên cường, niềm tự hào quê hương cách mạng, với thành tựu đã đạt được, đồng chí tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xứng đáng với vị thế, tầm vóc của vùng đất cách mạng – Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu cảm ơn, quyết tâm xây dựng Tuyên Quang giàu đẹp, văn minh.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tuyên Quang nhớ mãi ơn người, Hồ Chí Minh”. Chương trình được dàn dựng công phu, thể hiện niềm tự hào của quê hương Tuyên Quang – Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến; những bước chuyển mình mạnh mẽ của quê hương. Chương trình được bố cục bằng 5 trường đoạn ghi dấu những giai đoạn lịch sử của đất nước, của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với mảnh đất, con người Tuyên Quang. Tuyên Quang luôn khắc ghi lời căn dặn của Người khi Người trở lại thăm Tuyên Quang. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết thống nhất, phấn đấu không ngừng và đạt nhiều thành tựu quan trọng…

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của Đoàn Văn công Quân khu I cùng với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ tên tuổi như: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSND Minh Tuệ, ca sỹ Anh Thơ, Quang Hào…

Hình tượng Bác Hồ là trung tâm của Chương trình nghệ thuật.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tới dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Cùng dự lễ dâng hương có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã cùng đoàn công tác tới dâng hương tại đình Tân Trào và Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng; hứa sẽ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, suốt đời học tập, rèn luyện, noi theo tấm gương của Bác, của các vị tiền bối cách mạng; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Theo Báo Tuyên Quang