Văn Hoá

Lễ ra quân tuyên truyền lưu động chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tuyên quang lần thứ XVII

Xếp hạng bài viết
Tối ngày 01/10 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền lưu động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Từ ngày 01 đến ngày 04/10, các đội tuyên truyền lưu động diễu hành bằng xe, loa cổ động tại thành phố Tuyên Quang, các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hóa, kết hợp biểu diễn văn nghệ tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng quá trình đổi mới tư duy của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Một số hình ảnh Lễ ra quân tuyên truyên lưu động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.