Văn Hoá

Quy định mới về luật thư viện

Xếp hạng bài viết
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh đọc sách tại thư viện trường.

Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Nghị định, thư viện công lập được thành lập phải có đủ điều kiện, khả năng thực hiện nhiệm vụ theo quy định và chủ trì xây dựng, chia sẻ, khai thác tài nguyên thông tin dùng chung giữa các thư viện.

Phải đáp ứng được cơ sở vật chất, tiện ích, kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu phục vụ người sử dụng thư viện và khả năng mở rộng liên thông, liên kết thư viện trong lĩnh vực, ngành hoặc vùng, miền, địa phương như: Có ít nhất 500 nghìn đơn vị bảo quản, trong đó có ít nhất 200 nghìn bản sách và ít nhất 5 nghìn đầu tài liệu số; cơ sở dữ liệu dùng chung đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia, tuân thủ quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và an ninh mạng.

Thư viện công lập phải có phần mềm tiên tiến ứng dụng trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý thư viện; có cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử cung cấp tra cứu mục lục trực tuyến và các dịch vụ cung cấp tài liệu số. Có ít nhất 50 máy vi tính phục vụ người sử dụng thư viện. Ngoài ra, thư viện phải có không gian đọc thân thiện, bảo đảm khả năng tiếp cận thư viện cho mọi đối tượng người sử dụng; bảo đảm vệ sinh môi trường, trang thiết bị an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy;…

Người làm công tác thư viện phải có trình độ nghiệp vụ thông tin – thư viện đáp ứng tiêu chuẩn về vị trí việc làm theo quy định của pháp luật; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng thành thạo phần mềm quản lý thư viện theo yêu cầu vị trí việc làm, thực hiện liên thông thư viện. Đồng thời, có ít nhất 70% số người làm công tác thư viện tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành thông tin – thư viện hoặc tốt nghiệp chuyên ngành khác có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin – thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp…

Đối với tiêu chí xác định không gian đọc, phòng đọc cơ sở, Nghị định quy định không gian đọc, phòng đọc cơ sở là nơi đọc sách do cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân Việt Nam thành lập nhằm cung cấp cho người dân thông tin, kiến thức và dịch vụ văn hóa đọc trong khu vực sinh sống tại thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố mà chưa đủ điều kiện thành lập thư viện theo quy định tại Nghị định.

Khuyến khích thành lập không gian đọc, phòng đọc cơ sở đáp ứng các tiêu chí như: Có ít nhất 300 bản sách; có đối tượng phục vụ phù hợp với mục tiêu hoạt động của không gian đọc, phòng đọc cơ sở; có diện tích, hạ tầng bảo đảm việc bảo quản tài nguyên thông tin và phục vụ người sử dụng; bảo đảm trang thiết bị an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy; có người quản lý không gian đọc, phòng đọc cơ sở; có nội quy phù hợp với đối tượng phục vụ của không gian đọc, phòng đọc cơ sở…

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ về điều kiện thành lập các thư viện công cộng các cấp cơ sở; thư viện chuyên ngành; thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2020.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang