Văn Hoá

Sơn Dương chỉ còn 1 thôn chưa có nhà văn hóa

Xếp hạng bài viết

Từ năm 2015 đến nay, huyện Sơn Dương được đầu tư trên 36 tỷ đồng xây mới 10 nhà và sửa chữa 11 nhà văn hóa xã, xây dựng 12 công trình thể thao cấp xã.

Nhà văn hóa thôn Tân Quang, xã Tân Thanh

Toàn huyện hiện có 399 thôn có nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, chỉ còn 1 thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú chưa có nhà văn hóa. Các thôn có 368 công trình thể thao thôn. Trong 5 năm qua, huyện Sơn Dương đã được đầu tư trên 109 tỷ đồng xây mới 231 nhà văn hóa, sửa chữa 14 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, xây dựng 12 công trình thể thao thôn và sửa chữa 218 công trình thể thao khác. Huyện cũng đã lắp đặt các trang thiết bị thể thao tại thị trấn Sơn Dương để phục vụ nhu cầu tập thể dục của nhân dân.

Trong thời gian tới, huyện Sơn Dương tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa một số nhà văn hóa xã. Năm 2020, huyện có chủ trương xây dựng nhà văn hóa xã Tú Thịnh, Chi Thiết, Đông Thọ.

Theo Trang thông tin điện tử huyện Sơn Dương