Thông tin

Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tu bổ và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Xếp hạng bài viết

Ngày 22/4, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1519/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 (Dự án).

Đình Tân Trào/dulichtuyenquang.gov.vn

Theo đó, Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án với các nội dung: xây mới phòng chiếu phim; cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào; khu đón tiếp, dịch vụ, bãi đỗ xe (hạng mục nhà đón tiếp, nhà dịch vụ). Thời gian thực hiện Dự án điều chỉnh là giai đoạn từ 2020-2024.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý, Dự án triển khai cần thực hiện đúng nội dung các Quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030 (Quyết định số 2073/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017); Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 (Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016); Chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 (Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2016). Cụ thể: cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Nhà trưng bày bảo tàng Tân Trào, trong đó đã bao gồm chức năng là nơi tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng (không xây dựng mới).

Bộ VHTTDL cũng thống nhất với đề nghị của tỉnh về việc thực hiện trước hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào để kịp thời phục vụ lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Nước. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu chỉ triển khai các hạng mục dự án có tính chất quan trọng, thiết thực đối với việc phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Nước (1945-2020) từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho tỉnh sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và triển khai lập hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng để triển khai lập hồ sơ theo quy định.

Bộ VHTTDL có một số ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án để UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch