Thông tin

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5

Xếp hạng bài viết

Cục Di sản văn hóa đã có văn bản số 241/DSVH-BT gửi các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam về định hướng hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5/2020.

Năm nay, Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) lựa chọn chủ đề “Bảo tàng vì sự bình đẳng: Đa dạng và Hòa nhập” nhằm tôn vinh sự đa dạng của bảo tàng cùng cán bộ chuyên môn làm việc tại bảo tàng.

Với chủ đề này, ICOM khuyến khích các bảo tàng cùng tham gia để tạo sự kết nối chung cho tương lai và truyền thống. Đồng thời, ICOM khuyến khích bảo tàng cùng giới thiệu các hoạt động của mình với một số hướng dẫn cụ thể tại: http://imd.icom.museum/wp-content/uploads/sites/54/2020/01/IMD-2020-kit-EN.pdf

Một số mục tiêu lớn mà ICOM hướng tới gồm: Truyền thông cho các bảo tàng như tác nhân chính trong sự phát triển của xã hội; Nâng cao vai trò của đa dạng và hòa nhập trong các thiết chế văn hóa; Thúc đẩy trao đổi văn hóa như một chất xúc tác cho hòa bình giữa các dân tộc; Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, trong giai đoạn dịch bệnh và giãn cách xã hội hiện nay, ICOM đã có hướng dẫn giúp các bảo tàng thúc đẩy sự sáng tạo và phát huy tốt giá trị các sưu tập hiện vật thông qua khai thác thế mạnh của phương tiện truyền thông xã hội như: Đa dạng cách thức giới thiệu sưu tập hiện vật trực tuyến; Xây dựng các nội dung cho trang mạng xã hội của bảo tàng; Giới thiệu hình ảnh đẹp về hiện vật hoặc sưu tập hiện vật đặc biệt; Xây dựng chương trình giới thiệu di sản văn hoá trên truyền hình, đài.

Cụ thể: Đẩy mạnh việc số hoá hình ảnh các sưu tập hiện vật, các tác phẩm nghệ thuật kèm với các giải thích, giới thiệu. Xây dựng các cổng thông tin trực tuyến của bảo tàng, khuyến khích khách tham quan tham gia tìm hiểu nội dung trưng bày của bảo tàng. Giới thiệu sưu tập quý hiếm của bảo tàng, xây dựng chương trình giáo dục trực tuyến phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Thông qua các trang mạng xã hội chuyên giới thiệu hình ảnh để giới thiệu rộng rãi đến khách tham quan những hình ảnh đẹp có chất lượng cao về hiện vật hoặc sưu tập hiện vật của bảo tàng. Đồng thời, tìm hiểu và vận dụng các lợi thế của mạng xã hội để sáng tạo các hình thức giới thiệu di sản văn hoá nhằm khuyến khích đông đảo khách tham quan biết đến nội dung được giới thiệu và hoạt động của bảo tàng.

Cùng với đó, nghiên cứu, xây dựng các chương trình chuyên đề trên truyền hình hoặc đài phát thanh hiện đang là xu thế của bảo tàng, gồm cả truyền hình, đài phát thanh truyền thống lẫn trực tuyến. Từng bước hình thành hệ thống chương trình nội dung giới thiệu di sản văn hoá, tạo sự thân thiện giữa hoạt động của bảo tàng và khách tham quan, xoá bỏ rào cản về thời gian, không gian giữa bảo tàng và khách tham quan…

Trên cơ sở định hướng của ICOM, các bảo tàng tại Việt Nam sẽ nghiên cứu và phối hợp triển khai một số hoạt động gồm: Tập trung nghiên cứu, xây dựng nội dung giới thiệu sưu tập của bảo tàng, đa dạng cách thức giới thiệu các sưu tập này (phim ngắn, bài viết, hình ảnh đồ họa 3D, diễn giải di sản văn hóa bằng ứng dụng công nghệ thông tin). Bên cạnh đó đẩy mạnh hoạt động truyền thông của bảo tàng; quan tâm tới nội dung truyền thông số trên ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội hoặc ứng dụng cho điện thoại thông minh. Đồng thời chủ động phối hợp với ngành giáo dục để giới thiệu di sản văn hóa, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể tới đối tượng công chúng là học sinh, sinh viên gắn với chương trình học tập của các trường.

Theo Cổng TTĐT BVHTTDL.