Văn Hoá

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Xếp hạng bài viết
Sáng 16-9, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Royal Center (TP Tuyên Quang), UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 – 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn; Ma Thị Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH; lãnh đạo Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; lãnh đạo các sở, ban ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Trải qua 20 năm qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu và trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn. Phong trào đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chất lượng cuộc sống của các gia đình được nâng lên rõ rệt, hộ nghèo giảm đáng kể. Các giá trị truyền thống, nếp sống văn hóa ngày càng được coi trọng. Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình ngày càng được nâng cao, vai trò của gia đình từng bước được khẳng định.

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 189.571 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 91,3%; 1.602 thôn bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt 92,1%; 1.107 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 97%; 3.376 tổ, nhóm tự quản, trong đó có 1.402 tổ, nhóm tự quản nông thôn mới tại các khu dân cư; 100 thôn, xóm, tổ dân phố có tổ hòa giải hoạt động;…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đến phong trào nên việc triển khai thực hiện phong trào còn mang tính hình thức; phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” chưa được quan tâm, chú trọng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cùng những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Để tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với phong trào, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xác định xây dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân, là nhiệm vụ toàn diện và lâu dài, phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ đàn hát dân ca và bảo tồn văn hóa dân tộc…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 31 tập thể; 80 thôn, tổ dân phố; 129 hộ gia đình và 29 cá nhân đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020.
                                                                                                                                   Theo Tuyên Quang online.