Văn Hoá

Tuyên Quang: 5 cá nhân được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “nghệ sĩ ưu tú”

Xếp hạng bài viết

Ngày 12/8/2019, Chủ tịch Nước đã ban hành Quyết định 1359/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” cho 79 cá nhân, “Nghệ sĩ ưu tú” cho 299 cá nhân đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc. Tỉnh Tuyên Quang có 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, gồm các ông/bà: Lê Mạnh Cường, Diễn viên múa, Biên đạo múa, Nguyên Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng đoàn Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang; Hoàng Xuân Hùng, Diễn viên múa, Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang; Lâm Văn Nho, Diễn viên hát, nguyên Trưởng Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh; Trần Quang Thủy, nguyên diễn viên hát, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Đây là phẩn thưởng xứng đáng cho các cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc, tâm huyết với nghề, được đồng nghiệp và nhân dân yêu mến và có những đóng góp vào sự phát triển văn hóa, nghệ thuật của tỉnh.

Ngọc Chiến