Văn Hoá

Tuyên Quang: tổ chức kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động VHTTDL, quảng cáo trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2020

Xếp hạng bài viết

Tuyên Quang tổ chức kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2020; Lạng Sơn thực hiện tốt hoạt động cấp phép, tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật; Phú Thọ thực hiện được 180 buổi phục vụ nhân dân miền núi trong tháng 6 là những thông tin đáng chú ý.

Tuyên Quang: Tổ chức kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2020

Trong tháng 6/2020, Sở VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước.

Sở VHTTDL đã tổ chức 15 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; phục vụ 15.000 lượt người xem; hoàn thành dàn dựng chương trình ca múa nhạc với chủ đề “Nơi cội nguồn quê hương”; tổ chức 172 buổi chiếu phim, phục vụ 48.700 lượt người xem; sưu tầm mới 20 hiện vật, 10 tài liệu; đón trên 150 đoàn khách, phục vụ 1.580 lượt khách thăm quan tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, Khu di tích lịch sử Kim Quan, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đại hội II của Đảng tại Kim Bình.

Ngoài ra, Sở đã tổ chức thành công các hoạt động: trưng bày giới thiệu sách, báo, tư liệu kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6; phục vụ xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện tại 6 điểm trường, thu hút hơn 3.500 học sinh tham gia đọc sách báo.

Nhiệm vụ đặt ra trong tháng 7 đối với lĩnh vực văn hóa là: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; Tổ chức kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước…Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ phụ trách tủ sách cơ sở và Điểm bưu điện – văn hóa xã trên địa bàn tỉnh; tổ chức tổng kết trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020”; Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động tại Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể “thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020; tiếp tục triển khai các bước dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; thực hiện kiểm kê lễ hội tại huyện Chiêm Hóa.

                                                                                             Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch