Văn Hoá

Tuyên Quang tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Xếp hạng bài viết
Ngày 15-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, 10 năm qua, tỉnh đã huy động được trên 14.729 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 853,1 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.181,4 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn tín dụng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, vốn nhân dân đóng góp… Chương trình xây dựng NTM đã có bước đột phá lớn, nhất là về xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội, xử lý rác thải sinh hoạt, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

Đến hết tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh có 30/129 xã (chiếm 23,26%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân tiêu chí/xã đạt 13,4 tiêu chí (tăng 10,6 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 3,4 tiêu chí so với năm 2015), thấp hơn so với bình quân chung của cả nước là 1,86 tiêu chí/xã. Dự kiến đến hết năm 2019, tỉnh có thêm 06 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 36/129 xã (chiếm 27,9%), bình quân tiêu chí/xã đạt 14 tiêu chí (hoàn thành  sớm hơn 01 năm so với mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao). Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có từ 20% số xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, 50% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong tổng số xã đạt chuẩn NTM; 57% số xã đạt chuẩn NTM, không có xã dưới 10 tiêu chí; tăng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn lên gấp 1,5 lần so với năm 2020. Đến năm 2030 duy trì 2 huyện đạt chuẩn NTM và phấn đấu có thêm ít nhất 2 huyện đạt chuẩn NTM…

Từ năm 2016 đến nay, với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, tỉnh đã hỗ trợ cấu kiện bê tông đúc sẵn xây dựng 784,8 km kênh mương cho các địa phương, trong đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 654,3 km kênh mương, đạt 100,6% mục tiêu Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn I, về đích sớm hơn 1 năm so với mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp cách làm hay, bài học kinh nghiệm trong xây dựng NTM, những cách thức tổ chức sản xuất, huy động sức dân trong xây dựng kênh mương, đường giao thôn nội đồng; khơi dậy tinh thần thi đua lao động giỏi trong các tầng lớp nhân dân…

Phát biểu tại hội nghị, Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những thành tích trong chương trình xây dựng nông thôn mới, trong mười năm qua, tỉnh đã có sự chủ động, sáng tạo tìm ra nhiều phương pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực và trở thành là lá cờ đầu trong cả nước về hoàn thiện hạ tầng nông thôn nhờ huy động tốt sức dân. Tuyên Quang cũng có nhiều vùng chuyên canh sản xuất lớn như vùng cam, vùng chè, vùng nguyên liệu gỗ… tạo sinh kế, giải quyết được việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định, sau 10 xây dựng NTM, Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo không khí thi đua phấn khởi ở khắp các địa phương, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Nhiều mục tiêu quan trọng của chương trình được hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới, xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là trọng tâm, xuyên suốt. Do đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền để nhân dân nhận thức, hiểu rõ và phát huy vai trò chủ thể của mình, thực sự vào cuộc và là người hưởng lợi thành quả trong xây dựng NTM…

Theo Cổng thông tin điện tử Tuyên Quang