Thông tin

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7

Xếp hạng bài viết

Ngày 23-7, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì cuộc họp.

Nội dung nhận được nhiều sự ý kiến của các đại biểu là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh hiện đạt 28,2%.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã nêu một số vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư, như đơn vị thi công chưa nộp hồ sơ quyết toán, nhiều chủ đầu tư lúng túng trong thủ tục, hồ sơ đấu thầu; việc giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm; nhiều công trình trùng lặp giữa các nguồn vốn hỗ trợ dẫn đến lúng túng trong việc xác định chủ đầu tư; quy trình xác định khối lượng công việc những công trình quyết toán…

Cho ý kiến vào nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn nhấn mạnh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư chậm trách nhiệm đầu tiên thuộc về những người đứng đầu đơn vị, chủ đầu tư. Đối với những công trình chậm giải ngân hoặc chưa giải ngân vốn đầu tư, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi để điều chuyển, bổ sung cho các công trình, dự án thi công nhanh, tiến độ giải ngân tốt. Đồng chí yêu cầu, các chủ đầu tư phải sát sao chỉ đạo, từ nay đến 31-7, các chủ đầu tư, các huyện, thành phố làm việc liên tục, không có ngày nghỉ để phối hợp giữa Kho bạc nhà nước với chủ đầu tư, để đảm bảo khối lượng giải ngân cao nhất. Các chủ đầu tư, các huyện xây dựng lộ trình cụ thể đối với từng phần việc trước khi tỉnh quyết định điều chuyển vốn sang các công trình, dự án khác. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thành lập đoàn kiểm tra của tỉnh để kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân của tất cả các nguồn vốn.

Đối với các dự thảo quyết định, quy chế như quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải; dự thảo quyết định quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng; quy chế hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai; quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu… đồng chí yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thành trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.