Thông tin

Bảo tàng tỉnh tổ chức trải nghiệm tìm hiểu văn hóa ẩm thực

Xếp hạng bài viết
Ngày 4-12, Bảo tàng tỉnh tổ chức chương trình trải nghiệm tìm hiểu văn hóa ẩm thực và cách làm xôi ngũ sắc của dân tộc Tày cho trên 100 học sinh lớp 5 trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP Tuyên Quang).

Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám được trải nghiệm cách làm xôi ngũ sắc của đồng bào Tày.

Các em học sinh được giao lưu, tìm hiểu về văn hóa ẩm thực của người Việt nói chung và cách làm xôi ngũ sắc của dân tộc Tày tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Học sinh được thầy cô giáo, cán bộ Bảo tàng tỉnh hướng dẫn cách đãi gạo, nhóm lửa, nhuộm màu gạo bằng các loại lá, kỹ thuật đồ xôi truyền thống, cách trang trí một đĩa xôi ngũ sắc đẹp. Việc phối hợp giữa Bảo tàng tỉnh và các trường học trên địa bàn tỉnh nằm trong chương trình học ngoại khóa, trải nghiệm thực tế, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về cách làm xôi ngũ sắc của người Tày, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc ở địa phương.

Theo Tuyên Quang online.