Thông tin

Khai mạc tuần phim kỷ niệm 76 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Xếp hạng bài viết
Chiều 18-12, các đoàn thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh tổ chức khai mạc tuần phim kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, tuần phim sẽ có 11 bộ phim gồm 4 phim truyện (“Ranh giới trắng đen”, “Những người viết huyền thoại”, “Bông hoa rừng Sác”, “Lính chiến”); 4 phim tài liệu, phóng sự (“Giữ vững niềm tin”, “Chúng tôi là lính sinh viên”, “Mùa xuân toàn thắng”, “40 năm dưới ngọn cờ quyết thắng”); 3 phim hoạt hình (“Kim Đồng”, “Soi gương”, “Người anh hùng áo vải”).

Các đội chiếu bóng lưu động, tổ chiếu phim cơ động thuộc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh sẽ tổ chức 49 buổi chiếu phim phục vụ nhân dân tại 13 xã thuộc 5 huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương. Tuần phim diễn ra từ ngày 19-12 đến hết 25-12.

Theo Tuyên Quang online.