Thông tin

Tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 thông qua việc đăng ký và tự đánh giá an toàn trên website http://safe.tourism.com.vn

Xếp hạng bài viết
Ngày 09/11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Văn bản nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện các nội dung sau:

Chỉ đạo Sở quản lý du lịch và các đơn vị liên quan yêu cầu bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trong tình hình mới.

Hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 theo các bước:

– Truy cập địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để đăng ký tài khoản theo hướng dẫn trên website;

– Đăng nhập hệ thống và thực hiện tự đánh giá an toàn COVID-19 trong tình hình mới của đơn vị theo “Bảng đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch” có trong hệ thống.

Trong quá trình tự đánh giá an toàn COVID-19, các cơ sở lưu trú du lịch có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với ông Trần Quang Huy, điện thoại: 0906.150.276, email: titc@vietnamtourism.gov.vn để được hướng dẫn và giải đáp.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 16 tháng 11 năm 2020 để kịp kết nối với hệ thống an toàn COVID quốc gia. Chi tiết liên hệ: Ông Vũ Văn Thanh, điện thoại 0913.239.018, Bà Hoàng Trà My, điện thoại 0968.315.682.

Theo Cổng TTĐT Tổng cục Du lịch.