Thông tin

Hội nghị toàn quốc về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xếp hạng bài viết

Chiều 19-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối tới 3.131 điểm cầu với trên 116.000 đại biểu tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị. Hội nghị được kết nối tới 169 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh với trên 5.400 đại biểu tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Sơn Dương.

Một năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nghiêm túc, bài bản và hệ thống, bước đầu đạt được hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu HĐND tỉnh.

Phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội. Các kế hoạch, chương trình hành động được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Nhiều mô hình hay, các làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covd-19 đã xuất hiện. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp làm rõ hơn những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Kết luận 01.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hàm Yên.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII với tinh thần đổi mới. Đồng thời, tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn; nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong cán hộ, đảng viên và nhân dân.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Xuân Lập (Lâm Bình).

Tại hội nghị đã ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản. Bộ sách gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh được bổ sung, phát triển, hoàn thiện trong quá trình hoạt động cách mạng và được đúc kết trong 15 tập của bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập”. Bộ sách “Vang vọng lời nước non” là công trình hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Theo Báo Tuyên Quang