Thông tin

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

Xếp hạng bài viết

Ngày 25-11, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì phiên họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến vào 19 nội dung, công việc.

Cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 10 tháng năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn lưu ý trách nhiệm của ngành Thuế, Sở Tài chính và các huyện, thành phố trong việc hoàn thành các khoản thu; đôn đốc đảm bảo vượt các khoản thu theo kế hoạch. Đối với nội dung chi ngân sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cần thiết sẽ điều chuyển nguồn vốn đảm bảo nội dung chi ngân sách năm 2019; các huyện, thành phố, các sở, ngành tăng cường đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo hoàn thành dự toán thu chi ngân sách năm 2019. Đối với những kiến nghị về cơ chế, chính sách như đấu giá, quy hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh sẽ tổ chức họp chuyên đề để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Cho ý kiến vào nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây là nhiệm vụ lớn, bao trùm, xuyên suốt một thời gian dài, nên các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, trao đổi với đơn vị tư vấn để bổ sung vào nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh. Đồng chí lưu ý đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh, đảm bảo quy hoạch phải hợp lý, để phù hợp với hướng phát triển lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn kết luận phiên họp. Ảnh: Việt Hòa

Cho ý kiến vào các kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các huyện thành phố có kế hoạch bố trí vốn, cân đối nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí. Mục tiêu là nâng số xã đạt chuẩn, nâng số tiêu chí đạt chuẩn và nâng cao chất lượng tại các xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đối với các dự thảo quyết định của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến thảo luận, nghiên cứu rà soát lại các văn bản, hoàn chỉnh ban hành theo quy định để đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy định. Đối với những phần việc còn lại của năm, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương rà soát, đôn đốc quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các phần việc còn lại của năm 2019.

Theo Báo Tuyên Quang online.