Thông tin

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ tám

Xếp hạng bài viết

Sáng 28 – 2, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ tám, Thường trực HĐND tỉnh. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến tổ chức vào ngày 14-3 tới. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến sẽ nghe, xem xét và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng: quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh…

Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến vào dự thảo Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch và đề cương giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 66, ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2022; dự thảo Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh đánh giá và đề xuất, kiến nghị tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND các cấp, tăng cường sự gắn kết của các cơ quan của Quốc hội với HĐND các cấp; dự thảo Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết đơn của công dân tháng 1, tháng 2 năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết đảm bảo các văn bản chất lượng, đúng quy định; Ủy ban MTTQ tỉnh sớm tham gia phản biện các dự thảo nghị quyết đảm bảo có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn. Đối với việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2022, đồng chí đề nghị cần lựa chọn được những vấn đề nổi cộm, làm rõ để nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND. Đồng chí đề nghị Văn phòng và các ban HĐND tỉnh tổng hợp, tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu về các nội dung tại phiên họp, thực hiện tốt các nhiệm vụ được được giao.

Theo Báo Tuyên Quang