Thông tin

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến một số chủ trương quan trọng

Xếp hạng bài viết
Chiều nay 12-6, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, các huyện.

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Thường trực Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chương trình giảm nghèo bền vững, triển khai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; các dự thảo nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; một số chính sách về hỗ trợ đối với chức danh làm công tác dân phòng; chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh…

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết; đảm bảo các nghị quyết khi được thông qua có tác động tích cực đối với các hoạt động kinh tế – xã hội, phục vụ cho sự phát triển bền vững. Về phân bổ nguồn vốn cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia,  Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa tên các tờ trình; làm rõ việc xây dựng hệ số cơ sở trong triển khai nguồn lực xây dựng nông thôn mới; phân bổ nguồn lực quy định rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng minh bạch, chính xác. Các sở, ban, ngành chuẩn bị tốt các điều kiện khi nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua thì khẩn trương triển khai thực hiện, tránh sự chậm trễ…

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện các bước theo quy định về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2022; nhất trí về bổ sung kinh phí năm 2022; về giá nước sạch trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh mức tiền công hỗ trợ cho nhân viên tuần rừng tại các hạt kiểm lâm.

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về dự thảo Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm  2050. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu thị trường, công nghệ, rà soát các loại vật liệu mà Tuyên Quang có thế mạnh, bổ sung các loại sản phẩm mới, có giá trị cao, sản xuất từ vật liệu hiện có của địa phương, nghiên cứu thêm các sản phẩm từ cao lanh, fenspat, sản phẩm từ đá, gỗ và một số nội dung quan trọng khác.

Theo Báo Tuyên Quang