Gia Đình

Thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Xếp hạng bài viết

Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Vụ Gia đình tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền với chủ đề “Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Ảnh minh họa (nguồn: plo.vn)

Cuộc thi nhằm thiết thực chào mừng Ngày gia đình Việt Nam 28/6, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của toàn xã hội về việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường công tác thông tin, đa dạng hình thức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân về “Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Thông điệp của các tác phẩm dự thi lần này phải phản ánh được một trong các nội dung như: Bảo vệ trẻ em an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của các thành viên trong gia đình; Bạo lực gia đình làm giảm khả năng học tập và sự phát triển toàn diện của trẻ em; Bảo vệ trẻ em trong gia đình bằng hạnh phúc, bình yên; Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em – Trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội; Tất cả trẻ em đều có nguy cơ bị xâm hại; Hãy hành động và lên tiếng để phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Khi phát hiện trẻ em bị xâm hại, hãy trợ giúp ngay; Hãy phòng ngừa nguy cơ xâm hại trẻ em từ môi trường mạng.

Đối tượng dự thi là họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Theo yêu cầu cuộc thi, tác phẩm dự thi phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.

Về cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích và 01 giải phong trào cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có có chất lượng tốt tham gia dự thi.

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động mang tính chất tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, theo đó đối với các tác phẩm có chất lượng tốt Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chọn để phục vụ cho công tác trưng bày, triển lãm nhằm phục vụ các hoạt động tuyên truyền trên toàn quốc.

Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm đến hết ngày 31/5/2019.

Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL