Văn Hoá

Danh sách các tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 4, năm 2022 lĩnh vực Văn học – Nghệ thuật

Xếp hạng bài viết

Danh sách các tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 4, năm 2022 lĩnh vực Văn học – Nghệ thuật (kèm theo Văn bản số 1216/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày /11/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Theo Báo Tuyên Quang