Gia Đình

Trao giải Liên hoan tuyên truyền gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới

Xếp hạng bài viết
Ngày 23-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trao giải Liên hoan tuyên truyền gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2021. Dự lễ trao giải có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải A cho các đoàn.

Sau hơn 2 tháng tổ chức thi bằng hình thức trực tuyến, 7 huyện, thành phố đã tham gia tích cực với các tiểu phẩm được đầu tư bài bản, quay và dàn dựng công phu. Đây là năm thứ hai Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của gia đình trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nói chung và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nói riêng; tôn vinh, biểu dương những mô hình tốt, cách làm hay của các gia đình từ hiến đất xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, giảm nghèo đến giữ gìn bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc.

Ban Tổ chức đã trao 3 giải A cho các huyện Chiêm Hóa, Na Hang, TP Tuyên Quang; trao 4 giải B cho huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn, Lâm Bình. Các tác phẩm sẽ được tuyền truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Báo Tuyên Quang.