1. Công văn số 13/SVHTTDL-VP ngày 03/01/2020 về việc lịch công tác tháng 01 và tháng 02 Năm 2020
2. Công văn số 37/SVHTTDL-VP ngày 15/01/2020 về việc tăng cường thực hiện công tác PCCC trong dịp Tết Nguyên đán 2020
3. Công văn số 36/SVHTTDL-VP ngày 15/01/2020 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Canh Tý 2020
4. Công văn số 33/SVHTTDL-QLDL ngày 14/01/2020 về việc đảm bảo hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2020
5. Công văn số 31/SVHTTDL-TCPC ngày 14/01/2020 về việc cử công chức tham gia Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức, cán bộ, công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện, cấp tỉnh
6. Công văn số 05/SVHTTDL-QLTDTT ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng cai tổ chức giải Vô địch Pencak Silat trẻ toàn quốc năm 2020
7. Công văn số 09/SVHTTDL-QLVH ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục triển khai thực hiện Dự án xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện
8. Công văn số 10/SVHTTDL-QLVH ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc và phục vụ xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện
9. Công văn số 07/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo tổng hợp số liệu gia đình năm 2019
10. Công văn số 248/VP-NC ngày 31/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc danh sách thăm hỏi, tặng quà nguyên cán bộ lãnh đạo theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh
11. Công văn số 02/SVHTTDL-QLVH ngày 02/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
12. Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi
13. Tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
14. Lập đề nghị xây dựng quyết định QPPL của UBND tỉnh năm 2020
15. Lập danh mục VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2019