Hôm nay Thứ 7, Ngày 25 Tháng 5 Năm 2019 - Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Địa chỉ: Đường Tân Trào - TP Tuyên Quang, Điện thoại: (027) 6 251 837, Email: Support@tuyenquang.gov.vn Trang chủ Liên hệ Gửi bài cho BBT Đăng nhập

TÌM KIẾM BÀI VIẾT
<Tháng Năm 2019>
HBTNSBC
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

[HyperLink11]
[HyperLink11]

KẾ HOẠCH Đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017
Thứ 5, ngày 31 tháng 8 năm 2017 - 22:1
KẾ HOẠCH Đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017

 ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH TUYÊN QUANG                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 62/KH-UBND                                                                             Tuyên Quang, ngày 28 tháng 7 năm 2017

KẾ HOẠCH
Đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất
và tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017

Căn cứ Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ "Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số" khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-BVHTTDL ngày 01/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh Tuyên Quang, năm 2017;
Căn cứ Kế hoạch số 3012/KH-BVHTTDL ngày 17/7/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh Tuyên Quang, năm 2017;
Căn cứ Kết luận số 92-KL/TU ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kỳ họp thứ 17);
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật của dân tộc Dao của tỉnh Tuyên Quang nói riêng và cả nước nói chung, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
- Tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 nhằm giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang, đặc biệt là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng - Trung tâm Thủ đô kháng chiến; trọng tâm là từng bước xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch mang tầm thương hiệu quốc gia và khu vực, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh ngày càng phát triển và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 15-CTr/TU ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
2. Yêu cầu
- Đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất, năm 2017 đảm bảo an toàn và hỗ trợ tốt nhất cho các đoàn về tham dự.
- Các ngành, đơn vị được giao chủ trì cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị chu đáo và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
- Các hoạt động tham gia của tỉnh Tuyên Quang trong Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất phải được chuẩn bị kỹ với nội dung thiết thực, phù hợp, tiêu biểu, hấp dẫn, thể hiện đậm nét đặc trưng văn hóa của tỉnh nói chung và bản sắc văn hóa dân tộc Dao nói riêng.
- Việc tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 phải tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua phấn đấu sớm hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đã đề ra; các hoạt động trong Lễ hội Thành Tuyên phải được chuẩn bị chu đáo với nội dung thiết thực, phù hợp, hấp dẫn, thể hiện bản sắc văn hóa của tỉnh, mang tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Quy mô
- Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất gồm 12 tỉnh, thành phố tham gia: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hoá.
- Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 là lễ hội của tỉnh, có sự tham gia của một số đoàn đại biểu quốc tế, các địa phương, đại sứ quán các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN; các tổ chức quốc tế; một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam có quan hệ hợp tác với tỉnh.
2. Thời gian và lịch trình tổ chức nội dung hoạt động
Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 diễn ra chính thức trong 02 ngày (ngày 29 và ngày 30/9/2017). Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật "Vui đón Trung thu" do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang tổ chức diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 04/10/2017 (từ ngày 12/8 đến ngày 15/8 Âm lịch).
(Có biểu nội dung hoạt động chi tiết kèm theo).
3. Địa điểm
Tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN
1. Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất
1.1. Cơ quan chỉ đạo
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
1.2. Cơ quan phối hợp
- Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Ban Dân vận Trung ương.
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ủy ban Dân tộc.
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc.
- Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Bộ Công an.
- Đài Truyền hình Việt Nam.
- Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Thông tấn xã Việt Nam.
- Ủy ban nhân dân 12 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
1.3. Đơn vị thực hiện
- Các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Vụ Văn hóa dân tộc; Tổng cục Du lịch; Tổng cục Thể dục thể thao; Văn phòng Bộ; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Di sản văn hóa; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ Thi đua, Khen thưởng; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt Nam; Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam; Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc; Báo Văn hoá; Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.
- Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Tuyên Quang: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình và một số sở, ban, ngành của tỉnh.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch 12 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
- Các nhà quản lý, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, dân tộc học thuộc các cơ quan, Cục, Vụ, Viện ở Trung ương và tỉnh Tuyên Quang.
- Đoàn nghệ thuật và các diễn viên đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp thuộc tỉnh Tuyên Quang
2. Lễ hội Thành Tuyên năm 2017
2.1. Cơ quan chỉ đạo
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
2.2. Đơn vị thực hiện
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình và một số sở, ban, ngành của tỉnh.
IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Họp báo
- Thời gian: Dự kiến ngày 20/9/2017.
- Địa điểm: Tại Hà Nội.
- Chủ trì: Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Nội dung: Thông báo các hoạt động của Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Thành phần dự: Đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.
2. Phần Lễ
2.1. Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017
- Thời gian: 20 giờ 00', ngày 29/9/2017 (ngày 10/8 Âm lịch).
- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.
- Chương trình Khai mạc:
+ Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.
+ Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
+ Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Chương trình nghệ thuật đặc sắc: Do Ban Tổ chức và tỉnh Tuyên Quang chuẩn bị 01 chương trình nghệ thuật thời lượng 90 phút.
(Có kịch bản riêng, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang).
- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Đơn vị đầu mối: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Văn hoá dân tộc, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc; Đoàn Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang; các diễn viên đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp thuộc tỉnh Tuyên Quang; các nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trung ương và địa phương.
- Thành phần khách mời
+ Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
+ Đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; Ủy ban Dân tộc; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam; Quân khu 2; Văn phòng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Hội Nhạc sỹ Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Di sản Việt Nam.
+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổng cục Thể dục, Thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Kế hoạch Tài chính; Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia), Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao: Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO, Cục Ngoại vụ địa phương.
+ Đại biểu quốc tế có quan hệ hợp tác với tỉnh:
++ Các địa phương nước ngoài: Tỉnh Xiêng Khoảng, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Thành phố Anseong tỉnh Gyeonggi, Đại Hàn Dân Quốc; Châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; tỉnh Sakon Nakhon, Vương quốc Thái Lan; tỉnh Oita, tỉnh Nagano, Nhật Bản.
++ Đại sứ quán các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, các nước ASEAN tại Hà Nội.
++ Một số tổ chức quốc tế; tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam có quan hệ hợp tác với tỉnh.
+ Một số tập đoàn, doanh nghiệp có dự án lớn đầu tư trên địa bàn tỉnh: Tập đoàn Mường Thanh, Vingroup, Xuân Trường, Dabaco, Geleximco...một số hãng lữ hành lớn như Saigontourist, Vietnamtourism, Bến Thành tourist, Vietravel...
+ Đại biểu các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội (đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch): Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hoá.
+ Đại biểu tỉnh Tuyên Quang: Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Trung ương là người Tuyên Quang đã nghỉ hưu; nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Tuyên Quang.
- Các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và của tỉnh Tuyên Quang: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quân đội Nhân dân; Báo Tiền Phong, Báo Văn hóa, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Văn hóa các dân tộc, Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, Tạp chí Du lịch,… Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Tân Trào, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Tuyên Quang, Văn phòng báo Nhân dân tại Tuyên Quang.
- Một số nhà nghiên cứu văn hóa dân gian ở Trung ương, khu vực và của tỉnh Tuyên Quang.
- Nghệ nhân, diễn viên quần chúng; vận động viên quần chúng dân tộc Dao hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh tham gia Ngày hội (mỗi đoàn tham gia không quá 50 người).
- Các nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp Trung ương và địa phương.
2.2. Lễ Bế mạc tổng kết Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất (có kịch bản riêng)
- Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 30/9/2017.
- Địa điểm: Tại Hội trường số 212, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.
- Nội dung: Tổng kết, trao giải, bế mạc Ngày hội, trao cờ đăng cai Ngày hội văn hoá dân tộc Dao lần thứ II, năm 2022.
- Thành phần: Đại biểu, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các đoàn tham gia Ngày hội và công chúng.
- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Đơn vị đầu mối: Vụ Văn hoá dân tộc, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
3. Phần Hội và các hoạt động
3.1. Đêm hội Thành Tuyên năm 2017
- Thời gian: Từ 20 giờ ngày 30/9/2017 (ngày 11/8 âm lịch).
- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.
- Chương trình Đêm hội:
+ Chương trình nghệ thuật chào mừng.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.
+ Phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
+ Tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.
+ Diễn diễu các mô hình đèn trung thu (Có kế hoạch, kịch bản riêng, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang và một số Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố).
- Đơn vị chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (chỉ đạo xây dựng, chuẩn bị mô hình diễn diễu); Ủy ban nhân dân các huyện (mỗi huyện tham gia diễn diễu 01 mô hình).
- Đơn vị xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang.
- Thành phần đại biểu: Như đại biểu dự Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
3.2. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng
3.2.1. Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục nữ truyền thống dân tộc Dao
- Quy mô: 12 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội
- Địa điểm: Tại sân khấu trước Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh.
- Chủ trì: Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Đơn vị đầu mối: Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.
a) Liên hoan văn nghệ quần chúng
- Thời gian: 08 giờ 00', ngày 29/9/2017.
- Địa điểm: Tại sân khấu trước Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh.
- Thành phần: Các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
- Đơn vị chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
- Đơn vị thực hiện: Đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh tham gia Ngày hội.
- Nội dung: Trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc; độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc Dao.
- Thời lượng: Mỗi đoàn xây dựng một chương trình với 04 tiết mục, thời lượng tối đa không quá 20 phút, kể cả thời gian trình diễn trang phục (có quy chế, thể lệ quy định riêng).
b) Trình diễn trang phục nữ truyền thống dân tộc Dao
- Nội dung: Trình diễn trang phục nữ dân tộc Dao (lồng ghép trong Chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng của mỗi đoàn).
- Thời gian trình diễn: 05 phút/đoàn.
- Hình thức: Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn 03 nữ người dân tộc Dao (từ 18 đến 25 tuổi) tham gia trình diễn trang phục truyền thống (nguyên gốc) cho từng nhóm dân tộc Dao tiêu biểu ở địa phương mình (phần trình diễn có lời dẫn thuyết minh về bộ trang phục; có quy chế, thể lệ quy định riêng).
3.2.2. Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc Dao
- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 30/9/2017.
- Địa điểm: Tại sân khấu trước Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh (Ban tổ chức sẽ bố trí 02 không gian để các tỉnh giới thiệu trích đoạn Lễ hội).
- Thành phần: Đoàn Nghệ thuật quần chúng các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
- Đơn vị đầu mối: Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
- Nội dung: Trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc Dao.
- Hình thức: Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn 01 trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc Dao tiêu biểu ở địa phương mình (phần trình diễn, giới thiệu phải có lời dẫn thuyết minh).
- Thời lượng: Mỗi tỉnh, thành phố trình diễn, giới thiệu không quá 20 phút.
(Có quy chế, thể lệ quy định riêng)
3.2.3. Trưng bày, triển lãm “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao”
- Thời gian: Từ ngày 29/9 đến 30/9/2017 (khai mạc triển lãm 16 giờ 00', ngày 29/9/2017).
- Địa điểm: Tại không gian trưng bày triển lãm của các tỉnh, thành phố được bố trí tại Đại lộ Tân Trào, thành phố Tuyên Quang (hành lang Đại lộ Tân Trào, đoạn từ Khách sạn Mường Thanh đến Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh).
- Thành phần tham gia: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
- Nội dung trưng bày:
+ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Trưng bày các hiện vật, hình ảnh đặc sắc về văn hóa dân tộc Dao trong gian trưng bày quy mô lớn 01 gian kích thước 36m2 do Ban Tổ chức chuẩn bị.
+ Các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội: Trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống, hình ảnh những nghệ nhân tiêu biểu, các loại nhạc cụ, trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Dao ở từng vùng miền, bài thuốc dân gian của đồng bào Dao... các mặt hàng nông sản đặc trưng của đồng bào dân tộc Dao của địa phương mình. Ban Tổ chức sẽ bố trí cho mỗi tỉnh 01 gian trưng bày có diện tích 18m2. Mỗi tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội lựa chọn 05 hình ảnh đặc sắc, tiêu biểu dân tộc Dao ở địa phương mình, in ảnh kích thước 50cm x 75cm có khung, tự thực hiện trưng bày trên giá ảnh do Ban tổ chức chuẩn bị.
- Đơn vị đầu mối: Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.
- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
3.2.4. Trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc Dao
- Thời gian: Từ ngày 29/9 đến ngày 30/9/2017.
- Địa điểm: Tại gian trưng bày triển lãm của các tỉnh.
- Thành phần: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
- Quy mô: Các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
- Chủ trì: Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Đơn vị đầu mối: Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.
- Nội dung: Các đoàn giới thiệu một số món ăn, thức uống, cách chế biến, bảo quản, thưởng thức văn hóa ẩm thực mang đậm bản sắc của dân tộc Dao ở mỗi địa phương (hình thức, cách thức thể hiện và sản phẩm phải đảm bảo tính đặc trưng, thẩm mỹ và an toàn vệ sinh thực phẩm).
(Có quy chế, thể lệ quy định riêng)
3.2.5. Trưng bày, giới thiệu ẩm thực các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội bia Hà Nội
- Thời gian: Từ 16 giờ 00 phút, ngày 30/9/2017.
- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh.
- Nội dung: Trưng bày, chế biến, giới thiệu văn hóa ẩm thực các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và tổ chức Lễ hội bia Hà Nội.
- Số lượng: 07 huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang.
- Hình thức: Ban Tổ chức dựng khung gian hàng (kích thước 3m x 3m) theo sơ đồ, bố trí để thực hiện việc trưng bày (mỗi huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang 02 gian hàng) và không gian để tổ chức Lễ hội bia Hà Nội.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện, Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.
3.3. Hoạt động thể thao
3.3.1. Thi đấu một số môn thể thao và trò chơi dân gian của dân tộc Dao
- Quy mô: Các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
- Thời gian: Từ ngày 29/9 đến ngày 30/9/2017. Khai mạc 9 giờ ngày 29/9/2017.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh.
- Chủ trì: Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Đơn vị đầu mối: Tổng cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.
- Nội dung:
+ Thi một số môn thể thao dân tộc trong Ngày hội: Bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo.
+ Tổ chức trò chơi dân gian dân tộc Dao: Đánh yến, đu dây, đánh quay.
(Có điều lệ riêng cho từng môn thi đấu thể thao)
3.3.2. Giải Quần vợt Tân Trào mở rộng/ Giải Bóng bàn tỉnh Tuyên Quang
- Thời gian: Từ ngày 29/9 đến ngày 30/9/2017.
- Địa điểm: Sân thi đấu Nhà khách Minh Thanh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh.
- Chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Tuyên Quang, Liên đoàn Quần vợt tỉnh.
(Có kế hoạch chi tiết riêng)
3.4. Hội thảo “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Dao”
- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 30/9/2017 (01 buổi).
- Địa điểm: Hội trường số 212, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.
- Chủ trì Hội thảo: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và lịch; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Vụ Văn hóa Dân tộc; Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.
- Đơn vị phối hợp: Cục Di sản văn hóa; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch tỉnh các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
- Thành phần tham dự:
+ Đại biểu Trung ương: Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và lịch; các Cục, Vụ, Viện, Hội, các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian.
+ Đại biểu các tỉnh: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
+ Đại biểu tỉnh Tuyên Quang: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ, công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; một số nghệ nhân có tâm huyết trong công tác giữ gìn và phát triển di sản văn hóa dân tộc thiểu số.
+ Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương.
(Mỗi tỉnh, thành phố tham gia 01 tham luận tại Hội thảo. Mời các Cục, Vụ, Viện, Hội, các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian của Trung ương, các nghệ nhân quần chúng chuẩn bị tham luận tham gia Hội thảo).
3.5. Hoạt động Du lịch
- Quy mô: Các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
- Thời gian: Từ ngày 29/9 đến 30/9/2017.
- Địa điểm: Các điểm diễn ra hoạt động của Ngày hội và địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Chủ trì: Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Đơn vị đầu mối: Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động du lịch trước và trong quá trình Ngày hội diễn ra.
3.6. Trình diễn giới thiệu trang phục Tín ngưỡng thờ Mẫu
- Thời gian: Từ 20 giờ ngày 04/10/2017 (ngày 15/8 âm lịch).
- Địa điểm: Đền Hạ, thành phố Tuyên Quang.
- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu đạo Mẫu (Trung tâm nghiên cứu bảo tồn tín ngưỡng dân gian).
3.7. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật "Vui đón Trung thu"
- Thời gian: Từ ngày 01/10 đến ngày 04/10/2017 (từ ngày 12/8 đến ngày 15/8 âm lịch)
- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành và một số địa điểm thuộc trung tâm thành phố.
- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
V. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 được bố trí từ nguồn kinh phí Trung ương, ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Bố trí kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, bao gồm: Ăn nghỉ, phương tiện đi lại của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định ở Trung ương; nội dung tổ chức họp báo tại Hà Nội.
- Kinh phí khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong khuôn khổ Ngày hội: Tặng Bằng khen của Bộ trưởng và giải thưởng cho các hoạt động trong Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương dự Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Có văn bản đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 và tuyên truyền các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.
- Phát biểu khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổng kết Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất.
- Chỉ đạo các Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 3012/KH-BVHTTDL ngày 17/7/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao.
- Có văn bản đề nghị các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương phối hợp quan tâm chỉ đạo các cơ quan thực hiện các nội dung được phân công theo Kế hoạch số 3012/KH-BVHTTDL ngày 17/7/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội
- Quan tâm chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tham gia đầy đủ các nội dung trong khuôn khổ Ngày hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đăng cai tổ chức.
- Phối hợp tổ chức tuyên truyền rộng rãi về sự kiện trên các phương tiện truyền thông tại địa phương.
3. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang
3.1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung để tổ chức họp báo tại Hà Nội giới thiệu các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Thẩm định nội dung khẩu hiệu tuyên truyền do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo.
3.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung các hoạt động và các điều kiện tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo nội dung tại Mục 1 Phần VI Kế hoạch này.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, đề xuất thành lập Ban Tổ chức Ngày hội (Ban Tổ chức của địa phương).
- Xây dựng ma két; trang trí khánh tiết sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ của Ngày hội; dự thảo nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định; xây dựng các pa nô, áp phích, video clip, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày hội.
- Chủ trì lựa chọn Tổng đạo diễn, đơn vị tổ chức sự kiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; làm việc với nhóm tác giả, đạo diễn, âm nhạc, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, sân khấu và các đơn vị liên quan: Xây dựng kịch bản, chương trình các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; tổ chức chỉ đạo luyện tập chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm việc với nhóm tác giả, đạo diễn, âm nhạc, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, sân khấu và các đơn vị có liên quan: Xây dựng và tổ chức thực hiện kịch bản Đêm hội Thành Tuyên đảm bảo tính hấp dẫn, lôi cuốn, có cốt chuyện phù hợp với các xe mô hình diễn diễu.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan thống nhất tiết mục tham gia của các tỉnh, thành phố trong chương trình Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 và các hoạt động khác trong khuôn khổ Ngày hội (chương trình văn nghệ của Lễ Bế mạc tổng kết Ngày hội).
- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Quần vợt tỉnh, các đơn vị liên quan chuẩn bị và tổ chức thi đấu Giải Quần vợt Tân Trào mở rộng, Giải Bóng bàn tỉnh Tuyên Quang; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thi đấu một số môn thể thao và trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc Dao.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Vụ Văn hóa Dân tộc, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Dao”.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan thiết kế giấy mời (Giấy mời dự Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017; Giấy mời dự Đêm hội thành Tuyên và các giấy mời đại biểu dự các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017), in các mẫu giấy mời, phù hiệu Ban Tổ chức, diễn viên, vận động viên, báo chí, phù hiệu xe, cờ lưu niệm tặng các đoàn tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Phối hợp với Vụ Văn hóa Dân tộc, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Lễ khai mạc Ngày hội và Đêm hội Thành Tuyên năm 2017.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bị bài phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Đêm hội Thành Tuyên năm 2017; bài phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh tại Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 và Đêm hội Thành Tuyên năm 2017; bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.
- Chuẩn bị báo cáo tổng kết Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các thông tin hoạt động tham gia họp báo tại Hà Nội giới thiệu về nội dung các hoạt động của Ngày hội.
- Tham mưu và chuẩn bị quà tặng sau khi được phê duyệt cho đại biểu Trung ương, đại biểu quốc tế, đại biểu các tỉnh, thành phố tham dự Ngày hội.
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu đạo Mẫu (Trung tâm nghiên cứu bảo tồn tín ngưỡng dân gian) xây dựng kịch bản Đêm trình diễn giới thiệu trang phục Tín ngưỡng thờ Mẫu.
- Lập dự toán; tổng hợp kinh phí của các đơn vị tham gia Ngày hội, gửi Sở Tài chính thẩm định.
3.3. Sở Ngoại vụ
- Là đầu mối liên hệ; thực hiện các thủ tục mời đại biểu quốc tế tham dự Ngày hội theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh dịch các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh tại Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017, Đêm hội Thành Tuyên năm 2017 và các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội; bố trí phiên dịch tại các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội có đại biểu quốc tế tham gia.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công tác lễ tân, hậu cần cho đại biểu quốc tế dự các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội; thiết kế (dịch) mẫu giấy mời đại biểu quốc tế trên cơ sở Giấy mời dự Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017, Giấy mời dự Đêm hội thành Tuyên và các giấy mời đại biểu dự các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị và gửi giấy mời đại biểu quốc tế.
- Tham mưu chương trình thăm và làm việc của các đoàn khách quốc tế nhân dịp tham dự Ngày hội.
3.4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, đề xuất thành lập Ban Tổ chức Ngày hội (Ban Tổ chức của địa phương).
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ: Xây dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu về dự Ngày hội; lập danh sách đại biểu mời; gửi giấy mời (trừ các đại biểu quốc tế do Sở Ngoại vụ trực tiếp gửi và đại biểu dự khai mạc Trưng bày, giới thiệu ẩm thực các dân tộc Tuyên Quang và Lễ hội bia Hà Nội do Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực tiếp gửi); lên ma két vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị biển tên, chức danh của đại biểu; đón tiếp đại biểu tham dự Ngày hội.
- Chỉ đạo Trung tâm Hội nghị tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị âm thanh, điện chiếu sáng,... phục vụ các hoạt động diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
3.5. Tỉnh đoàn Tuyên Quang
- Tổ chức phát động tới các cấp bộ đoàn thực hiện tốt Phong trào thanh niên tình nguyện để hướng dẫn, phục vụ đại biểu, khách du lịch trong dịp diễn ra Ngày hội. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động diễn ra tại đơn vị.
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tổ chức rà soát, lập danh sách các gia đình có khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ homestay của khách, gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh để tổ chức tập huấn, hướng dẫn các gia đình làm dịch vụ homestay và cung cấp danh sách cho các doanh nghiệp, công ty lữ hành trước thời gian Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
3.6. Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Tân Trào
Huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia tập luyện, biểu diễn trong Lễ khai mạc Ngày hội, Đêm hội Thành Tuyên và các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội theo yêu cầu của Tổng đạo diễn; tổ chức các hoạt động ngoại khóa để học sinh, sinh viên được tham gia giao lưu một số hoạt động tại Ngày hội.
3.7. Sở Công Thương
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu gian lận thương mại; hàng giả, hàng kém chất lượng trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.
3.8. Trung tâm Xúc tiến đầu tư
- Phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam lắp đặt các gian trưng bày tiêu chuẩn phục vụ Triển lãm "Sắc màu văn hóa dân tộc Dao" tại tỉnh Tuyên Quang.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đơn vị có liên quan và Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO): Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Trưng bày, giới thiệu ẩm thực các dân tộc Tuyên Quang và Lễ hội bia Hà Nội; danh sách đại biểu mời; thiết kế mẫu giấy mời đại biểu dự khai mạc Trưng bày, giới thiệu ẩm thực các dân tộc Tuyên Quang và Lễ hội bia Hà Nội; bài phát biểu khai mạc của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.
- Tổ chức các gian hàng tại hành lang Đại lộ Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, Khu vực từ Khách sạn Mường Thanh đến Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (01 gian hàng của tỉnh, 07 gian hàng của các huyện, thành phố) để trưng bày, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, đồ thủ công mỹ nghệ, nông sản đặc sắc nhất của các dân tộc trên địa bàn tỉnh phục vụ Ngày hội
3.9. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch chuẩn bị các nội dung tổ chức họp báo tại Hà Nội.
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phục vụ kết nối đường truyền tín hiệu truyền hình trực tiếp Chương trình Lễ khai mạc Ngày hội và Đêm hội Thành Tuyên năm 2017.
3.10. Sở Giao thông Vận tải
Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phân luồng xe, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
3.11. Sở Y tế
Chuẩn bị xe ô tô cứu thương, cán bộ thường trực cấp cứu, xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm dịch vụ ăn uống phục vụ đại biểu và nhân dân về dự các hoạt động tại Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
3.12. Sở Tài chính
Thẩm định, cấp kinh phí tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
3.13. Công ty Điện lực Tuyên Quang
Đảm bảo nguồn điện liên tục, đủ công suất phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017. Có phương án dự phòng, thay thế trường hợp xảy ra sự cố mất điện.
3.14. Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí phân luồng xe, bãi đỗ xe, đảm bảo không bị ùn tắc và tuyệt đối an toàn giao thông tại Khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành, trên các tuyến đường diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động của Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
3.15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra các hoạt động của Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
3.16. Báo Tuyên Quang
Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá; kịp thời đưa tin về các hoạt động của Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
3.17. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
- Chủ trì làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp Chương trình Lễ khai mạc Ngày hội và Đêm hội Thành Tuyên; tuyên truyền về sự kiện trên sóng VTV (chạy chân chữ giới thiệu về các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội trong các bản tin thời sự của VTV trước 20 ngày, phát các clip phóng sự ngắn về Ngày hội trước từ 5 đến 10 ngày).
- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện truyền hình trực tiếp và tiếp sóng Chương trình khai mạc Ngày hội, Đêm hội Thành Tuyên.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền hình trực tiếp trên sóng TTV Chương trình Đêm hội Thành Tuyên (trường hợp không truyền hình trực tiếp trên VTV).
- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị tiếp phát sóng của các Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Đài địa phương thống nhất các thông số kỹ thuật tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
- Tăng cường đưa tin, hình ảnh quảng bá, các hoạt động chuẩn bị tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 trên Kênh TTV của Đài.
3.18. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và đơn vị liên quan bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trong học tập ở các huyện về tham dự Đêm hội Thành Tuyên; đưa đón học sinh của các huyện, thành phố dự Đêm hội Thành Tuyên vào vị trí ngồi tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành theo makét được duyệt; chuẩn bị 21 suất quà tặng cho các cháu, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.
3.19. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.
3.20. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết tổ chức Đêm hội Thành Tuyên năm 2017; phối hợp tuyên truyền, tổ chức cho các tầng lớp nhân dân được tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ diễn ra trong Ngày hội.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ sau khi kết thúc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao, từ ngày 01/10 đến ngày 04/10/2017 (từ ngày 11/8 đến ngày 15/8 âm lịch).
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu đạo Mẫu (Trung tâm nghiên cứu bảo tồn tín ngưỡng dân gian) chuẩn bị các điều kiện tổ chức trình diễn giới thiệu trang phục Tín ngưỡng thờ Mẫu.
- Chỉ đạo thực hiện chỉnh trang đô thị; vệ sinh môi trường, trang trí, tuyên truyền về các hoạt động Ngày hội.
- Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra các hoạt động tại Ngày hội.
- Chỉ đạo rà soát lại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn có phương án đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho khách du lịch; yêu cầu các cơ sở nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí,... thuộc địa bàn quản lý cam kết nâng cao chất lượng phục vụ, không tăng giá các mặt hàng; đảm bảo nếp sống văn minh, lịch sự.
- Lựa chọn 03 cháu từ 10 tuổi đến 15 tuổi có thành tích học tập từ giỏi trở lên trong năm học 2016-2017, đưa đón các cháu học sinh nghèo vượt khó trong học tập tham dự Đêm hội Thành Tuyên.
3.21. Ủy ban nhân dân các huyện
- Xây dựng kế hoạch tham gia 01 mô hình tại Đêm hội Thành Tuyên; 01 gian hàng trưng bày, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, đồ thủ công mỹ nghệ, nông sản đặc sắc nhất của các dân tộc tại địa phương; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn nhân dịp tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Ngày hội.
- Lựa chọn, đưa đón các cháu học sinh nghèo vượt khó trong học tập tham dự Đêm hội Thành Tuyên; mỗi huyện lựa chọn 03 cháu từ 10 tuổi đến 15 tuổi có thành tích học tập từ giỏi trở lên trong năm học 2016-2017.
Yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí xong trước ngày 15/8/2017, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các tỉnh, Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL các tỉnh tham gia Ngày hội;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; (thực hiện)
- UBND huyện, thành phố; (thực hiện)
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng, phó, CV khối NCTH;
- Phòng QTTV;
- GĐ Trung tâm Hội nghị tỉnh;
- Lưu VT, KGVX (Tùng). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 


(Đã ký)

 

Nguyễn Hải Anh

 

 

Lượt xem:   2547  views  Bản in

Các tin đã đăng

Xem tin theo ngày  tháng  năm   
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
Nhà hàng Thành Tín
Online: 10
Truy cập: 1.142
Cơ quan chủ quản:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Vũ Phan, Q.Giám đốc Sở
Trụ sở:Đường 17/8, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 683
Email
: vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn
Design by