Hôm nay Thứ 4, Ngày 17 Tháng 7 Năm 2019 - Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Địa chỉ: Đường Tân Trào - TP Tuyên Quang, Điện thoại: (027) 6 251 837, Email: Support@tuyenquang.gov.vn Trang chủ Liên hệ Gửi bài cho BBT Đăng nhập

TÌM KIẾM BÀI VIẾT
<Tháng Bảy 2019>
HBTNSBC
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

[HyperLink11]
[HyperLink11]

Thông báo về việc tiếp nhận làm công chức, viên chức năm 2018
Thứ 3, ngày 12 tháng 3 năm 2019 - 14:23
Thông báo về việc tiếp nhận làm công chức, viên chức năm 2018

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 143/TB-SVHTTDL

                                     Tuyên Quang, ngày 11  tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận làm công chức, viên chức năm 2018

          Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/3010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

          Căn cứ Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ  về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

          Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt kế hoạch tiếp nhận làm công chức, viên chức;

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo về việc tiếp nhận làm công chức, viên chức  năm 2018 như sau:

          I. Điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng công chức, viên chức tiếp nhận:

          1. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận:

          - Bảo đảm các điều kiện tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên cần tiếp nhận.

          - Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý công chức, viên chức.

          - Có sức khỏe tốt; có phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          - Không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật  của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục

          - Đối với công chức dự tuyển vào làm công chức ngoài đảm bảo các điều kiện nêu trên, có từ đủ 03 năm kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc)

          - Đối với viên chức dự tuyển vào làm công chức ngoài đảm bảo các điều kiện nêu trên, phải có đủ 05 năm kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức vào làm công chức và đối với cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh ngoài về làm công chức.

          2. Số lượng công chức, viên chức tiếp nhận:  

TT

Cơ quan,

Đơn vị

Số lượng

Chức danh,

 vị trí việc làm

Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác

I

Công chức

01

 

 

 

 

1

Phòng Kế hoạch - Tài chính

01

Kế toán

Trung cấp trở lên, ngành kế  toán, tài chính; có từ đủ 03 năm  kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với tiếp nhận công chức; 05 năm kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, viên chức vào làm công chức và đối với cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh ngoài về làm công chức.

 

Cộng

01

 

 

          II. Hồ sơ dự tuyển và thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

          1. Hồ sơ dự tuyển:

          Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ bao gồm:

          a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01).

          b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 16/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3x4 và có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công chức, viên chức đang công tác).

          c) Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

          d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

          đ) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (Bằng tốt nghiệp chuyên môn, bảng điểm học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học). Trường hợp văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

          e) Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức.

          2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

          Vào giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 13/3/2019 đến hết ngày   13/4/2019.

          3. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

          Phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: Số 157 đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.

          4. Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Dư Thị Hằng, số điện thoại liên hệ: 098 2842 076.

                     

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Báo Tuyên Quang;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang;

- Website của Sở VHTTDL;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, TCPC.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Âu Thị Mai

 

File đính kèm: Tải về
Lượt xem:   682  views  Bản in

Các tin đã đăng
   THÔNG BÁO - Đăng ngày 28/11/2013

Tổng số: 1 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  


Xem tin theo ngày  tháng  năm   
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
Nhà hàng Thành Tín
Online: 7
Truy cập: 6.994
Cơ quan chủ quản:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Vũ Phan, Q.Giám đốc Sở
Trụ sở:Đường 17/8, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 683
Email
: vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn
Design by